Business objects

זיכוי בגין עבודה במשמרות

סעיף 10 לפקודת מס הכנסה.

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), תשמ"ז-1986.

מטרת הזיכוי: עידוד פעילות יצרנית בארץ.

במפעל יצרני של מוצרים חומריים-מוחשיים, למשל: מפעל לייצור מזון, יינתן זיכוי בגין השכר המשולם למי שעובדים במשמרות שנייה ושלישית.

משמרת שנייה – משמרת אשר נמשכת 7 שעות רצופות לפחות, המתחילה לאחר המשמרת הראשונה אך לא לפני השעה 14:00.

משמרת שלישית – משמרת שנמשכת 6 שעות רצופות לפחות ומתחילה מיד בתום המשמרת השנייה.

תחולה:

זיכוי מהמס בשיעור 15% יינתן עבור תוספת שכר ששולמה בעד עבודה במשמרת שנייה ו/או במשמרת שלישית של עובדים אשר מועסקים בפעילות יצרנית ואשר נמנים על אחת מהקבוצות הבאות:

  1. עובד ייצור.
  2. עובדי מנהלה ועובדי שירותים שבעל המפעל הוכיח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי עבודתם במשמרת שנייה ו/או שלישית חיונית להפעלת קווי הייצור בחברה, כגון: מנהל משמרת, טכנאי מכונות וכו'.

אופן החישוב: 

אפשרות א':

  1. המשכורת או תקרה (129,120 ₪).
  2. (הנמוך מביניהם – לא ממשמרות)15%X = סכום הזיכוי (עד לתקרה מקסימלית של 11,340 ₪).

אפשרות ב':

אין זיכוי מסכאשר סך משכורת משמרת 1 + תוספות > 129,120 ₪

 

יש זיכוי מס

בדיקת תקרה שנתית(129,120הכנסה חייבת שנתית)=XXX
חלק משמרות לזיכוי מסYYY = (משמרת 1 + תוספות) – XXX

הטבת מס

ZZZ = 15% * YYY

סכום הזיכוי

= (11,340, ZZZ) הנמוך מביניהם

XXX – הכנסה קובעת, YYY – חלק משמרות 2+3, ZZZ  – הטבת מס.

 

יש לשים לב לתקרות לחישוב:

הסכום המקסימלי להכנסה לחישוב הוא עד 129,120 ₪.

הסכום המקסימלי לזיכוי שנתי הוא 11,340 ש"ח, ולא ניתן לקבל זיכוי בסכום גבוה מזה.

עוד מאמרים בנושא…

מס הכנסה

תיאום מס

תיאום מס נדרש במקרה שבו יש לאדם הכנסה משני מעסיקים שונים או יותר (משכורת נוספת, פנסיה מוקדמת, קצבה וכדומה) או במצב שלעובד לא הייתה הכנסה

קרא עוד »

תגיות תוכן

שינוי גודל גופנים
גלילה לראש העמוד
WhatsApp chat