תפריט מכללת ידע

דף הבית » רשויות » מס הכנסה » פטור ממס למענקי פרישה
חדשות האתר

מאמרים חדשים
ארכיון
יוני 2024
אבגדהוש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

פטור ממס למענקי פרישה

סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה

הכלל המרכזי 

מענק פרישה חייב + מענק פרישה פטור = מענק פרישה כולל.  

פיצויי פיטורים

עובד שפוטר או התפטר זכאי לפיצויים, שמשולמים לו על ידי קופת הפיצויים או על ידי המעסיק (כולם או השלמה לסכום שנחסך בקופת הפיצויים). הפיצויים נחשבים הכנסה שחייבת במס. סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה מעניק פטור בגין פיצויים עד תקרה מסוימת. סכומי פיצויים שמעבר לתקרה יחויבו במס.

משכורת קובעת לפיצויים – הכנסת עבודה למעט החזר הוצאות ולמעט שווי רכב. 

עובד שהתפטר או פוטר יכול לקבל במשכורת אחרונה:

 • רכיבים שמהווים מענק פרישה, שחייבים במס בכל מקרה ואין עליהם פטור: דמי הבראה, פדיון ימי חופשה, שכר ותשלום בגין מחלה (דמי מחלה).
 • רכיבים שנכללים בטופס 161, שמהווים מענק פרישה וניתן בגינם פטור עד תקרה מסוימת (במידה שהסתיימו יחסי עובד-מעסיק, כמובן): פיצויים; פדיון ימי מחלה; תשלום בגין מניעת תחרות (אי-תחרות); הסתגלות – עובד בכיר מקבל תמורה עבור מספר חודשי הסתגלות לאחר הפיטורים (שכר, תנאים מסוימים, רכב וכו'); הודעה מוקדמת.    

רכיבים אשר הכללתם מותנית (כמשכורת או כמענק):

 1. פיצוי הודעה מוקדמת – תלוי במועד סיום יחסי עובד-מעסיק.
 2. מענק הסתגלות – תלוי במועד סיום יחסי עובד-מעסיק.

פדיון ימי מחלה אינו רכיב שחובה לשלמו למעט אם נקבעה חובה לכך בהסכם קיבוצי, בצו הרחבה או בהסכם אחר. למשל, במוסדות ממשלתיים מקובל לפדות ימי מחלה, על מנת לעודד עובדים לא לנצל ימי מחלה בתקופת העבודה. אחרת נצברים לעובד ימי מחלה ובסיום עבודתו הוא מקבל פדיון של ימי המחלה שלא ניצל. יש לשים לב לכך שמדובר ברכיב פדיון ימי מחלה שלא נוצלו, ולא בימי מחלה בהם העובד נעדר מעבודתו – שהם רכיב שכר שחייב במס בכל מקרה ולא נכלל במענק הפרישה.

חישוב הפטור

 1. הנמוך מבין משכורת קובעת לפיצויים או תקרת החוק 12,420 ₪ .
 2. התוצאה בסעיף 1 x וותק העובד = מענק פרישה פטור.

הגדלת הפטור

רשות המיסים מאפשרת להגדיל את הפטור ב-50% נוספים מהמשכורת, אך בכל מקרה המשכורת הפטורה לא תעלה על התקרה של 12,420 ש"ח.

בהתאם להנחיית רשות המיסים, מעסיק רשאי לחשב את הסכום המוגדל למעט במקרים הבאים:

 1. בעל שליטה.
 2. קרוב.

נוסחה לחישוב ההגדלה:

 1. הנמוך מבין משכורת קובעת לפיצויים x 150% או תקרת החוק 12,420 ₪. 
 2. התוצאה בסעיף 1 x ותק העובד = מענק פרישה פטור.

שינויים בהיקף משרה – סעיף 9(7א)(ד)

סעיף זה נותן מענה לעובד אשר במהלך השנים עבד בחלקיות משרה משתנה, ובכדי שלא ייפגע בחישוב המענק הפטור, נדרש לחשב את הפטור לפי חלקיות המשרה בכל תקופה.

אופן החישוב לעניין היקף משרה משתנה:

שלב 1 – מציאת משכורת מתואמת:

משכורת אחרונה חלקי שיעור המשרה האחרונה.

שלב 2 – חישוב משכורת משוקללת:

(שנות עבודה x שיעור משרה x משכורת מתואמת)

סך שנות העבודה

 

עוד מאמרים בנושא…

הידעת?
בקרת שכר

שימו לב! החל מיום 27.6.2024 כלל החברות בישראל יחויבו בהגשת דיווחים באופן מקוון

שימו לב! החל מיום 27.6.2024 כלל החברות בישראל יחויבו בהגשת בקשות ודיווחים ליחידת החברות באופן מקוון, בנוסף לחובת עדכון מען דיגיטלי של חברהלפי הוראות חוק החברות תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") שתוקנו במסגרת תיקון חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים, התשע"ח–2018, בקשה לרישום חברה תוגש באופן מקוון, וכן מסירה ורישום של בקשות ודיווחים לרשמת החברות תיעשה באופן מקוון, והחל מיום 27.06.2024 כלל החברות הרשומות בישראל יחויבו לעשות כן. בדף זה תמצאו את כל המידע הרלוונטי לצורך היערכות ועמידה בחובות אלה. https://youtu.be/2n8TJGUNOT8?si=oK8iBmBm3XRQ11h6 החוק כולל מספר תיקונים לגבי

קרא עוד »
מס הכנסה
בקרת שכר

תוספת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 3

מאת: עו"ד מור פפיר כהן על פי הצעת החוק שעברה בכנסת, החל משנת המס 2024, יקבלו הורים לילדים שגילם עד גיל 3 תוספת של נקודות זיכוי אשר תבוא לידי ביטוי לפי החלוקה הבאה: גיל הילד בשנת המס עד שנת 2023 כולל החל משנת 2024 שנת לידה 1.5 2.5 1 2.5 4.5 2 2.5 4.5 3 2.5 3.5 כלומר, בשנת הלידה יקבל כל הורה נקודת זיכוי אחת שתתווסף ל-1.5 הנקודות להן היה זכאי בשנת 2023, כך שיהיה זכאי בסך הכל ל- 2.5 נקודות זיכוי. בשנה בה

קרא עוד »
מס הכנסה
בקרת שכר

מס הכנסה – מידע למעסיקים

חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2024 סוג המידעמידע בנושא מס הכנסהתאריך26.3.2024 חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה),… נפתחה מערכת שידורי דוחות שנתיים בניכויים סוג המידעמידע בנושא מס הכנסהתאריך6.3.2024 נפתחה מערכת שידורי דוחות שנתיים בניכויים דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2023 – הארכת מועד הגשה סוג המידעמידע בנושא מס הכנסהתאריך4.3.2024 דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 01… דחיית הבחירות לרשויות המקומיות לחודש פברואר 2024

קרא עוד »

  תוכן עניינים