תפריט מכללת ידע

דף הבית » ארכיון: מילון מונחים

מילון מונחים

בתי הדין לעבודה

בשיטת המשפט הישראלית מערכת בתי הדין לעבודה היא מערכת ייחודית של בתי דין שהוקמה מכוח חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969. מערכת בתי דין זו היא

קרא עוד »