תפריט מכללת ידע

דף הבית » ארכיון: מילון מונחים

מילון מונחים

צו הרחבה

שר התמ"ת רשאי להרחיב הסכם קיבוצי כללי (אך לא מיוחד), ולהחילו על קבוצות עובדים שאינן כלולות בהסכם. צו ההרחבה מתפרסם ב"רשומות", ומפורטות בו ההוראות שהורחבו

קרא עוד »