תפריט מכללת ידע

דף הבית » ארכיון: מילון מונחים

מילון מונחים

בודק שכר מוסמך

אדם שקיבל, ממשרד הכלכלה והתעשייה, תעודת הכרה כבודק שכר מוסמך, לצורך עריכת בדיקות תקופתיות, לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, לעניין התאמת תנאי העבודה

קרא עוד »