בקרת שכר מבית פתרונות אפקטיביים

הליך שימוע ופיטורי עובד

להלן מספר כללים והנחיות להליך השימוע:

נכון להיום מעסיק המעוניין לפטר עובד או להעבירו תפקיד מחויב בקיום הליך השימוע.  זכות השימוע טרם פיטורין הוכרה במשפט העבודה הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי והיא אינה תלויה בהתנהלות העובד.

עיקרה של הזכות לשימוע היא לתת הזדמנות הוגנת לעובד להשמיע טיעוניו בפני מעסיקו, בטרם תתקבל החלטה בעניינו.

על השימוע להיערך, בשלב שלפני קבלת החלטה סופית בעניין פיטוריו של העובד ( מעסיק לא יגיע לשימוע כאשר כבר גמר בליבו לפטר את העובד).

הזמנה לשימוע -על המעסיק לתת ההזמנה (בכתב) לשימוע מבעוד מועד, בו תפורש ותפורט מטרת הזימון והכוונה לדון באותה ישיבה בפיטוריו או בכל שינוי או הרעה בתנאי העסקתו.

על המעסיק לפרט בהזמנה לשימוע את העילות והסיבות, שבעטיין יש כוונה לפטר את העובד או לפגוע במשרתו.

לזימון לשימוע יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים לטענות המפורטות בו על מנת לאפשר לעובד להתייחס אליהם בשימוע.

לאור פסיקה אחרונה עובד רשאי להתייצב לשימוע עם בן משפחה או עמית או עו"ד.

הזמנה לשימוע- דוגמא

קיום השימוע– במהלך השימוע על פורום השימוע לשמוע את טענות העובד בנפש חפצה ובלב פתוח. יש לנהל במהלך השימוע פרוטוקול אשר ישקף את הנאמר בשימוע, לרבות החלטות וטענות הצדדים.

בתום השימוע על המעסיק לעדכן את העובד כי החלטה הסופית בעניינו תינתן לו במועד מאוחר יותר, לאחר קיום התייעצות של הפורום ששמע את טענות הצדדים.

פורמט פרוטוקול שימוע

החלטה- לאחר מכן המעסיק ישקול היטב את טענות העובד ויחליט בעניין פיטורי העובד.

אין קביעה בחוק למס' ימים בין השימוע לפיטורים, אך הודעת פיטורים תוך כדי השימוע או זמן קצר מאוד לאחר השימוע, עלולה להצביע על כך שהמעסיק לא שקל בפתיחות את טענות העובד ולא בדק אותן.

לאחר הגעה להחלטה על המעסיק למסור לעובד את החלטתו (רצוי בכתב).

אם הוחלט על סיום העסקה, יש להוציא לעובד מכתב פיטורים בכתב, בו יצוין מועד הוצאת המכתב, מועד הכניסה לתוקף של הפיטורים והנימוקים לפיטורים, האם נדרש לעבוד את תקופת ההודעה המוקדמת (על המכתב להיות חתום ע"י המנכ"ל).

הודעת פיטורים

עוד מאמרים

תגיות תוכן

שינוי גודל גופנים
גלילה לראש העמוד
WhatsApp chat