תפריט מכללת ידע

חדשות האתר

מאמרים חדשים
ארכיון
יוני 2024
אבגדהוש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

הפרשות לקופת גמל

תוכן עניינים

הפרשות לקופת גמל במקום תשלום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

הסדר לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע הסדר לפיו תשלומים שהעביר המעסיק עבור העובד לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן דומה (כגון: ביטוח מנהלים), יהוו תחליף לחובת המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בעת סיום יחסי העבודה.

משמעות הסדר לפי סעיף 14

להסדר הקבוע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, השלכות על זכות העובד לפיצויי פיטורים ועל חובת המעסיק לשלמם עם סיום יחסי העבודה.

מבחינת העובד

משמעות ההסדר הינה, שבכל מקרה הוא יכול לקבל לידיו את הסכום שנצבר בקופת הגמל, שהופרש על ידי המעסיק, גם אם הוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים, כגון: משום שהתפטר.

מבחינת המעסיק

משמעות ההסדר הינה שהסכום שנצבר בקופת הגמל, עבור פיצויי פיטורים, בא במקום תשלום פיצויי פיטורים לעובד והמעסיק יהיה פטור מלשלם לעובד "השלמת פיצויי פיטורים" בהתאם לשכרו האחרון, ביחס לתקופות העסקה קודמות שבהן שכרו היה נמוך יותר.

פטור זה למעסיק יחול רק אם תשלומי המעסיק לקופת הגמל הינם בשיעור מיוחד שנקבע לצורך זה, בהסכם קיבוצי או בצו של שר הכלכלה והתעשייה. לפירוט הנסיבות בהן מתקיים הסדר, לחצו כאן.

מעסיק שהעביר לקופת הגמל תשלומים בשיעור נמוך יותר יידרש לשלם לעובד את ההפרש שבין הסכום שנצבר בקופת הגמל, עבור פיצויי הפיטורים, לבין סכום פיצויי הפיטורים המגיע לעובד לפי שכרו האחרון.

חשוב לציין:
עובד שפוטר או התפטר, לא יוכל לקבל לידיו את הסכום שנצבר בקופת הגמל אם הפיטורים או ההתפטרות היו בנסיבות המצדיקות שלילה של הזכות לפיצויי פיטורים.

מתי מתקיים הסדר לפי סעיף 14?

החוק קובע כי ההסדר לפי סעיף 14 חל אם מתקיים אחד משני אלה:
 1. הסכם קיבוצי, החל על המעסיק ועל העובד, קובע שתשלום לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים פוטר את המעסיק מתשלום פיצויי פיטורים לעובד, באופן מלא או חלקי.
 2. הסדר בדבר תשלומי המעסיק לפי סעיף 14 לחוק, שאושר על ידי שר הכלכלה והתעשייה. בשנת 1998 ניתן אישור כללי של שר הכלכלה והתעשייה הקובע כי תשלומים של מעסיק לפנסיה מקיפה בקופת גמל, או לביטוח מנהלים יכולים, בתנאים מסוימים, לבוא במקום פיצויי פיטורים, לגבי השכר שממנו שולמו התשלומים ובעד התקופות שבעדן הם שולמו. זאת בתנאי שמתקיימים שלושת תנאים אלה:
  • על התשלומים להיות לפחות בשיעורים שנקבעו באישור שר הכלכלה והתעשייה, בנוסף לתשלום המיועדים לביטוח אי כושר.
  • המעסיק והעובד חתמו על אישור, בנוסח שאושר על ידי שר הכלכלה והתעשייה, הקובע שתשלומי המעסיק יבואו במקום, או על חשבון פיצויי הפיטורים. לנוסח האישור הדרוש לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, לחצו כאן.
  • המעסיק וויתר מראש, על החזר תשלומים מקופת הגמל. כלומר: העובד יהיה זכאי למלוא הכספים שהצטברו בקופת הגמל, גם אם אינו זכאי לפיצויי פיטורים, זאת בכפוף לכך שלא מדובר בעובד שפוטר בנסיבות השוללות ממנו זכות לפיצויים.

חשוב לציין:
גם כאשר מתקיימים שלושת התנאים הקבועים באישור הכללי, על המעסיק להשלים חלק מפיצויי פיטורים המגיעים לעובד, שאינם מכוסים על ידי ההפרשות לקופת הגמל, בשני מקרים:

 1. כאשר ההפרשה החודשית לפיצויים נמוכה מהשיעור הפוטר את המעסיק, לפי האישור הכללי של שר הכלכלה והתעשייה, מתשלום מלוא פיצויי הפיטורים.
 2. כאשר התשלומים לקופת הגמל לא החלו מיד בתחילת עבודתו של העובד אצל המעסיק. יובהר שלא ניתן להחיל את ההסדר, שלפי האישור הכללי של שר הכלכלה והתעשייה, לתקופה העולה על שלושה חודשים שקדמו להחלת ההסדר לפי סעיף 14, על העובד. במקרה זה, העובד זכאי לפיצויי פיטורים מלאים בעד תקופת העבודה שקדמה להחלת ההסדר.

 

עוד באותו נושא…

קצובת ההבראה
קצובת הבראה (דמי הבראה)

קצובת הבראה היא תשלום שהמעסיקים נדרשים לשלם לעובדים בעלי ותק של שנה או יותר בעבודה. סכום קצובת ההבראה...

2
זכויות בהריון ולידה - דברים שכדאי לדעת

זכויות בהריון ולידה הודעתי לבוס שאני בהריון וזמן קצר אחר כך זומנתי לשימוע לפני פיטורים. האם זה חוקי? לא....

עדכון דמי הבראה לשנת 2023 במגזר הפרטי
עדכון דמי הבראה לשנת 2023 במגזר הפרטי

הוצאות ההבראה והנופש ביום 11.09.23 נחתם באופן רשמי ע"י שר העבודה צו ההרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות...

לידה
זכויות של נשים אשר עברו לידה שקטה

הקדמה לידה שקטה היא כינוי לתהליך שבו אישה עוברת הליך של לידה אך העובר נולד ללא רוח חיים. בהתאם לסעיף...

זכויות מלצרים
זכויות מלצרים

נושא ההעסקה בתחום המלצרות בישראל היה מאז ומתמיד כר פורה להפרות חוקי העבודה. תורמת לכך העובדה שעל פי רוב...

קופת גמל
הפרשות לקופת גמל

תוכן עניינים הפרשות לקופת גמל במקום תשלום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים הסדר לפי...

פנסיה
הזכות לביטוח פנסיוני

תוכן עניינים משנת 2008 ואילך, חלה חובה לבטח את כלל העובדים במשק בביטוח פנסיוני. ההפרשות לביטוח פנסיוני...

תקופת ההודעה המוקדמת
הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

תוכן עניינים חובת הודעה מוקדמת ​מעסיקים המבקשים לפטר עובדים, וכן עובדים המעוניינים להתפטר מעבודתם,...

נקודות זיכוי ממס הכנסה להורים לילדים בגילאי 6-12
נקודות זיכוי ממס הכנסה להורים לילדים בגילאי 6-12

תושבי ישראל זכאים לנקודות זיכוי ממס, אשר מפחיתות את גובה תשלום מס ההכנסה שעליהם. הזכות הבסיסית עומדת...

תנאי העסקה (2)
החל מה-1 ביוני: דמי מחלה מהיום הראשון למחלימים ממחלה קשה

לפי חוק דמי מחלה עובד שחלה יקבל דמי מחלה מלאים רק החל מהיום הרביעי למחלתו; יום המחלה הראשון הינו ללא...

  תוכן עניינים