תפריט מכללת ידע

דף הבית » ארכיון: מילון מונחים

מילון מונחים

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה היא החוק שמכוחו נגבה בישראל מס הכנסה. המילה "פקודה" בשם החוק משקפת את מקורו – החוק נחקק על ידי שלטון המנדט הבריטי

קרא עוד »