תפריט מכללת ידע

דף הבית » ארכיון: מילון מונחים

מילון מונחים

דמי הבראה

דמי הבראה הם תשלום שעל מעביד בישראל לשלם לעובד, מכוח צו הרחבה בעניין זה, או מכוח הסכם קיבוצי. שמו של תשלום זה מעיד על ייעודו

קרא עוד »

דמי מחלה

דמי מחלה הם תשלום שניתן לעובד עבור תקופה שבה נעדר מעבודתו ולא קיבל שכר רגיל, מפאת מחלה.

קרא עוד »