תפריט מכללת ידע

C א ב ג ד ה ז ח י מ נ ע פ צ ק ר ש ת
חו חש
חופ חוק

חוק שוויון זכויות לאנשים

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כולל בתוכו התייחסות גם לזכויותיו של אדם עם מוגבלות בתחום בעולם העבודה לפי צרכיו.

החוק מגדיר הנחיות לגבי פיתוח והכנה של תכניות לגבי תעסוקת אנשים עם מוגבלות ושילובם במשק ונותן הוראה כיצד לבצע את השילוב לרבות ייעוץ והדרכה מקצועיים למעסיקים ולעובדים בנושאים אלו.

כאמור, חשוב להבין לעומק את זכויותיהם של העובדים ולעמוד על מילוי זכויות אלה כדי להימנע מתביעות וסכסוכי עבודה.