תפריט מכללת ידע

C א ב ג ד ה ז ח י מ נ ע פ צ ק ר ש ת
די דמ

דמי מחלה

דמי מחלה הם תשלום שניתן לעובד עבור תקופה שבה נעדר מעבודתו ולא קיבל שכר רגיל, מפאת מחלה.