iStock_000003093773XSmall

שכר מינימום מעודכן

שכר מינימום לעובד בוגר (החל  מ – 1.4.2015)*

שכר חודשי

(עד 43 שעות שבועיות)

שכר שעתי

שכר יומי

(ולא פחות משכר מינימום המחושב לפי בסיס שכר לשעה)

שבוע עבודה של 6 ימים

שבוע עבודה של 5 ימים

4,650 ₪

25.00 ₪

186 ₪

214.62 ₪

 

* ילקוט פרסומים תשע"ה, מס' 2489, עמ' 152.

  לצפייה בסכומי שכר המינימום בשנים קודמות, לגבי עובד בוגר, לחצו כאן

 

חשוב לציין:
הסכום הבסיסי: 4433.65 ₪ שכר המינימום אשר העובד היה זכאי לו אלמלא הוראת השעה (ילקוט הפרסומים 2489 25/01/15) כפי שהוא מעודכן במועדים האמורים בסעיף 6(4).

שכר מינימום לבני נוער עובדים

גיל

אחוז משכר מינימום
עובד בוגר)

שכר חודשי
(עד 40 שעות שבועיות)

שכר שעתי

עד גיל 16

70%

3,255.00 ₪

18.82 ₪

עד גיל 17

75%

3,487.50 ₪

20.16 ₪

עד גיל 18

83%

3,859.50 ₪

22.31 ₪

חניך

60%

2,790.00 ₪

16.13 ₪

 

לצפייה בסכומי שכר המינימום בשנים קודמות, לגבי בני נוער, לחצו כאן

שכר מינימום לעובדים עם מוגבלות, בעלי יכולת עבודה מופחתת

בכפוף לאישור בהתאם לתקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), תשס"ב-2002.

 

שיעור יכולת עבודה באחוזים

אחוז משכר מינימום

עובד בוגר)

שכר חודשי

שכר ש

עתי

19% עד 30%

30%

1395.00 ₪

7.50 ₪

30% עד 40%

40%

1,860.00 ₪

10.00 ₪

40% עד 50%

50%

2,325.00 ₪

12.50 ₪

50% עד 60%

60%

2,790.00 ₪

15.00 ₪

60% עד 70%

70%

3,255.00 ₪

17.50 ₪

70% עד 80%

80%

3,720.00 ₪

20.00 ₪

 

לצפייה בסכומי שכר המינימום בשנים קודמות, לגבי עובדים עם מוגבלות, לחצו כאן

_______________________________________________________________________________

בקרת שכר מקבוצת "פורמולה מערכות" נוסדה בשנת 2002, החברה מתמחה בבקרת הוצאות השכר והגדלת שורת הרווח.
החברה מעסיקה עובדים עם התמחויות בנושא שכר, עו"ד עם התמחות בדיני עבודה ושכר, רו"ח, חשבי שכר ומחלקת קשרי לקוחות.

 

שתפו אותנו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

תגיות תוכן

שינוי גודל גופנים
גלילה לראש העמוד