תפריט מכללת ידע

C א ב ג ד ה ז ח י מ נ ע פ צ ק ר ש ת

ארגונים

ארגון הוא מאגד-חברה אנושית הפועלת לשם הגשמת מטרה משותפת. הארגון נחקר על ידי תחום המכונה מדע הארגון או התנהגות ארגונית.