תפריט מכללת ידע

דף הבית » בלוג » תשלום פיצויי פיטורים ושכר אחרון של עובד שנפטר

מאמרים חדשים

תשלום פיצוי למעסיקים עבור הפרשות סוציאליות לקופות או קרנות

מאת: עו”ד מור פפיר כהן ביום 08.04.2024, אישרה ועדת העבודה והרווחה בכנסת תיקון לתקנות הביטוח הלאומי.

קרא עוד »
ארכיון
יוני 2024
אבגדהוש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

תשלום פיצויי פיטורים ושכר אחרון של עובד שנפטר

סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים קובע, עובד שעבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ונפטר, שאריו יהיו זכאים לפיצויי פיטורים.

החוק מגדיר מי הם שאריו של עובד: "שאירים" לענין זה – בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לענין גימלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, ובאין בן-זוג או ילדים כאמור – ילדים והורים שעיקר פרנסתם היתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים-עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם היתה על הנפטר.

יש לשים לב כי החל משנת 2008 (כניסתו של צו ההרחבה לפנסיה חובה) שאריו של העובד יהיו זכאים לקבל רק את החלק היחסי מהפיצויים שאותו לא הפריש המעסיק לביטוח הפנסיוני (2.33%)

אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לאורך כל תקופת ההעסקה (8.33%) השארים לא יהיו זכאים לקבל פיצויים מלבד הכספים אותם הם רשאים למשוך מקרן הפנסיה.

סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים מגדיר ילד של עובד לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי :

 "ילד" – ילד של המבוטח, לרבות נכד שכל פרנסתו על המבוטח, ובלבד שנתמלא בהם אחד מאלה:

(1)   לא מלאו להם שמונה-עשרה שנה;

(2)   לא מלאו להם עשרים שנה, ובלבד שעיקר זמנם מוקדש לסיום לימודים במוסד חינוכי על-יסודי או שהם שוחרים במסגרת קדם צבאית של צבא הגנה לישראל;

(3)   לא מלאו להם עשרים ושתיים שנה והם –

(א)   בשירות סדיר כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ואולם לא יובא בחשבון לענין פסקה זו, שירות סדיר העולה על שלושים וששה חדשים;

(ב)   בנות המשרתות בשירות לאומי בהתנדבות שאישר השר ובתנאים שקבע בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת;

אם אין למנוח בן זוג או ילדים שעונים על התנאים בסעיף, השארים שיהיו זכאים לפיצויים הם:

  • ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על הנפטר
  • אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות 12 חודשים ופרנסתם הייתה על הנפטר.

במקרה של עובד שנפטר אשר השאיר אחריו רק ילדים בוגרים, שלא היו תלויים בו לפרנסתם, לא קיימת מכוח החוק, כל חובת תשלום פיצויי פיטורים לילדיו.  

סעיף 7 לחוק הגנת השכר קובע כי " נפטר עובד לפני ששולם שכר העבודה המגיע לו, ישולם שכר העבודה, על אף האמור בדיני הירושה, לידי מי שהעובד הורה לענין זה; לא הורה – ישולם לבן-זוגו, ובאין לו בן-זוג – ליורשו"

 כלומר, סעיף 7 לחוק הגנת השכר קובע כי שכרו האחרון של העובד ישולם בסדר הבא:

  1. לידי מי שהעובד הורה לעניין זה
  2. לא הורה העובד, ישולם לבן הזוג
  3. אם אין לעובד בן זוג ישולם שכר העבודה ליורשו

עוד מאמרים

ניוזלטר

עדכוני פסיקה וחקיקה מאי 2024

לקוחות נכבדים, להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף.   עדכוני פסיקה וחקיקה עדכוני פסיקה וחקיקה אפריל 2024 עדכוני פסיקה וחקיקה מרץ 2024 עדכוני פסיקה וחקיקה

קרא עוד »
מעסיקים

חברת הובלות פיטרה עובד ושללה ממנו פיצויי פיטורים בטענה שגנב ציוד מהחברה

חברת הובלות פיטרה עובד ושללה ממנו פיצויי פיטורים בטענה שגנב  ציוד מהחברה – בית הדין קבע: חברת הובלות תפצה את העובד בסך 390 אלף ש”ח. מאת: עו”ד רינת טבאי סע”ש 5676-07-19 ניתן

קרא עוד »
חיסכון הפנסיוני

תשלום פיצוי למעסיקים עבור הפרשות סוציאליות לקופות או קרנות

מאת: עו”ד מור פפיר כהן ביום 08.04.2024, אישרה ועדת העבודה והרווחה בכנסת תיקון לתקנות הביטוח הלאומי. עד לאותה העת, תקנות הביטוח הלאומי קבעו כי המדינה תשלם

קרא עוד »
תאונות עבודה

פגיעה בעבודה

מהי פגיעה בעבודה? פגיעה בעבודה, המזכה בגמלאות נפגעי עבודה, היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי. עוד תיחשב לתאונת עבודה תאונה שאירעה למבוטח בנסיבות האלה:

קרא עוד »
תאונות עבודה

מדריך לנפגעי עבודה

מדריך זה נועד לסייע לאנשים שחוו פציעה, מחלה, או פגיעה במהלך עבודתם המדריך מפרט את זכויותיו של נפגע העבודה וההטבות שהמדינה מעניקה לו מקום העבודה שלנו

קרא עוד »

    תוכן עניינים