תפריט מכללת ידע

חדשות האתר

מאמרים חדשים
ארכיון
יוני 2024
אבגדהוש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

איסור פיטורים והגבלות לעניין פיטורים

תוכן עניינים

מקרים שבהם יש הגבלה על פיטורי עובדים

קיימות הוראות הקובעות כי בנסיבות מסוימות אסור לפטר עובדים, או הקובעות הגבלות לעניין פיטורים. הוראות אלה מעוגנות בחקיקה, בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ולעיתים גם בהסכם העבודה שבין העובדים ומעסיקם.

מעסיקים שפיטרו או איים על עובדים בפיטורים, בנסיבות אלה, צפויים לעונש מאסר או קנס כספי

מעסיק אינו רשאי לפטר עובדים במהלך התקופה שבעדה זכאים העובדים לדמי מחלה, אלא אם מתקיימים תנאים מסוימים, כגון: בנסיבות בהן נתנה הודעת פיטורים לפני תקופת דמי המחלה.

חל איסור לפטר עובד רק משום שהוא אדם עם מוגבלות.

כמו כן אין לפטר עובדים בשל כך שהם מטפלים בבן משפחה שהוא אדם עם מוגבלות.

חוק עבודת נשים אוסר על פיטורי עובדים בתקופות שונות הקשורות בטיפולי פוריות, היריון, ולידה, אלא אם ניתן לפיטורים היתר ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

בנוסף לכך חל איסור לפטר עובד או עובדת במקרים הבאים:

  • בתקופת חופשת לידה
  • עובדת הנעדרת מעבודתה במהלך 6 חודשים לאחר תום חופשת הלידה, בשל מצב רפואי הקשור בלידה

הפיטורים בתקופות אלה אסורים, בכל מקרה, ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והתעשייה אינו מוסמך להתיר אותם.

נשים השוהות במקלט לנשים מוכות, באישור לשכת הסעד ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, זכאיות להיעדר מעבודתן לתקופה שנקבעה בחקיקה. במהלך תקופה זו, יש הגבלה על פיטורי עובדות השוהות במקלט לנשים מוכות. על מעסיק המבקש לפטר עובדת בתקופה שבה היא שוהה במקלט לנשים מוכות, לקבל היתר לפיטורים ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

אין לפטר עובד במהלך שירות מילואים ובמשך 30 הימים שלאחר שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

בנוסף לכך, אין לפטר עובד בשל שירות במילואים, קריאה לשירות מילואים, או שירות צפוי במילואים, לרבות בשל תדירות השירות במילואים או משכו.

עובד שנעדר מעבודתו עקב הוראות שניתנו במצב חירום, מוגן מפני מפיטורים במקרים הבאים:

  1. העובד נעדר מעבודתו בשל הוראות של נציג הג"א שניתנו לפי חוק ההתגוננות האזרחית או בעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף.
  2. העובד הוא הורה לילד עד גיל 14 או הורה לילד עם מוגבלות עד גיל 21 , והוא נעדר מעבודתו בנסיבות בהן מוסד החינוך שבו לומר הילד נסגר, או שעליו לשהות עם הילד במוסד, בשל הוראה של צה"ל או הג"א, שניתנה בשעת

התקפה או בעת מצב מיוחד בעורף, אם מתקיים אחד התנאים הבאים:

אין לפטר עובד, בשל כך שהצביע או לא הצביע בעד רשימה מסוימת בבחירות לכנסת ואין לפטר עובד, או לאיים בפיטוריו, על מנת שיצביע או לא יצביע בבחירות לכנסת, או בעד רשימה מסוימת, או בשל מעורבותו או העדר מעורבותו בתעמולת בחירות.

מעסיק שפיטר או איים על עובד בפיטורים, בנסיבות אלה, צפוי לעונש מאסר או קנס כספי.

אין לפטר עובד, בשל כך שהצביע או לא הצביע בעד רשימה מסוימת בבחירות לרשות מקומית ואין לפטר עובד, או לאיים בפיטוריו, על מנת שיצביע או לא יצביע בבחירות לרשות מקומית, או בעד רשימה מסוימת, או בשל מעורבותו או העדר מעורבותו בתעמולת בחירות.

חל איסור לפטר עובד בשל כך שהגיש תלונה נגד מעסיקו או נגד עובד של אותו מעסיק, או בשל כך שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור.

מעסיק אינו רשאי להפלות בין עובדיו, לרבות בקשר לפיטורים, בין היתר מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, הורות גיל, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, מוגבלות, השקפה, השתייכות למפלגה, או קריאה לשירות מילואים, שירות צפוי במילואים, תדירותו או משכו. מידע נוסף באתר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.

מקור המידע

עוד באותו נושא…

1-1-2048x652
עובדת פוטרה בשל אמירות נגד חיילי צה”ל – בית הדין ביטל את פיטורי העובדת

בית הדין ביטל את פיטורי העובדת והבהיר-ראוי כי מעסיק יקבע כללים ברורים בנוגע להתבטאויות פוליטיות מאת:...

פיטורים
הרקע לפיטורים ולהתפטרות והזכות לשימוע

מבוא עובדים לא חייבים לנמק את ההודעה על ההתפטרות, אך במקרה של התפטרות עקב הרעת תנאים מומלץ להתריע מראש...

פיטורים (3)
מדריך למעסיק לסיום יחסי עבודה

מדריך זה מיועד לסייע למעסיקים לנהל בצורה מקצועית והוגנת תהליכי פיטורים, התפטרות ופרישה לפנסיה המדריך...

    תוכן עניינים