תפריט מכללת ידע

דף הבית » דיני עבודה » ניהול שכר » תגמולי מילואים לעובד

מאמרים חדשים
ארכיון
פברואר 2024
אבגדהוש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829 

תגמולי מילואים לעובד

כל מי שמשרתים במילואים זכאים לתגמול מהמוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

מי לא זכאי?

 • שוטרים, סוהרים ואנשי משמר הכנסת לא מקבלים תגמול על שירות מילואים מהמוסד לביטוח לאומי, אלא ממשרד האוצר.

סכום התגמול

שיעורי מקסימום ומינימום של התגמול

 • מינימום התגמול עבור יום מילואים הוא 215.17 ₪ ועבור חודש מילואים – 6,455 ₪ (נכון לשנת 2023).
 • מקסימום התגמול עבור יום מילואים הוא 1,582.17 ₪ ועבור חודש מילואים – 47,465 ₪ (נכון לשנת 2023).
 • לבירור שיעורי המינימום והמקסימום של התגמול בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • התגמול המשולם עבור שירות מילואים פעיל חצי יומי (שמ"פ חצי יומי) הוא מחצית מהתגמול המשולם עבור יום מילואים רגיל.

אופן חישוב התגמול

 • שיעור התגמול ליום יחושב באופן הבא:
  • לשכירים – שכר הברוטו החייב בדמי ביטוח ב-3 החודשים שקדמו לחודש שבו החל שירות המילואים, מחולק ב-90, ובכל מקרה לא פחות מהמינימום ולא יותר מהמקסימום.
  • לעצמאים – ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ב-3 החודשים שקדמו לחודש שבו החל שירות המילואים, בתוספת 25%, מחולקת ב-90, ובכל מקרה לא פחות מהמינימום ולא יותר מהמקסימום.
  • לעובדים שהם עצמאים וגם שכירים – צירוף של שני החישובים (הכנסתם כעצמאים החייבת בדמי ביטוח בתוספת 25% + שכר הברוטו החייב בדמי ביטוח ב-3 החודשים שקדמו לשירות המילואים, מחולקים ב-90), ובכל מקרה לא פחות מהמינימום ולא יותר מהמקסימום.
 • בחישוב יילקחו בחשבון גם דמי מחלהדמי לידה, תמורת חופשה, תגמולי מילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה לנפגע עבודה.
 • בשירות רצוף של 7 ימי מילואים או כפולות של 7 ימים, שיעור התגמול ליום יוכפל במספר ימי המילואים.
 • בשירות רצוף של 6 ימים, או מספר ימים שלאחר חלוקתו ב-7 תישאר יתרה של 6 (13 ימים, 20 ימים, 27 ימים וכו'), התגמול עבור 6 הימים יחושב כמו תגמול עבור 7 ימים.
 • בשירות רצוף של 5 ימים, או מספר ימים שלאחר חלוקתו ב-7 תישאר יתרה של 5 (12 ימים, 19 ימים, 26 ימים וכו'), התגמול עבור 5 הימים יחושב כמו תגמול עבור 7 ימים.
 • בשירות רצוף של 1 עד 4 ימים, או מספר ימים שלאחר חלוקתו ב-7 תישאר יתרה של 1 עד 4 ימים, התגמול לימים הבודדים יחושב עבור מספר הימים כפול 1.4:
  • יום אחד יחושב כמו 1.4 ימים
  • 2 ימים יחושבו כמו 2.8 ימים
  • 3 ימים יחושבו כמו 4.2 ימים
  • 4 ימים יחושבו כמו 5.6 ימים

עובדים שהכנסתם מהעבודה עלתה

 • החל מ-01.01.2022, לשכירים ועצמאים שהייתה עלייה בשכרם/בהכנסתם התגמול יחושב לפי הסכום הגבוה יותר, במקרים הבאים:
  • שכירים ששכרם החודשי הועלה למשך לפחות 3 חודשים רצופים החל מהחודש שבו שירתו במילואים או באחד מ-3 החודשים שקדמו לו, והעלייה הייתה בשיעור 20% לפחות משכרם הקודם או מ-6,455 ₪ (לפי הגבוה מביניהם).
  • עצמאים ששירתו במילואים ברבעון הראשון של שנת המס והכנסתם החודשית הממוצעת לולא שירתו במילואים הייתה גבוהה ב-20% לפחות מההכנסה החודשית הממוצעת בשנת המס הקודמת או מ-6,455 ₪ (לפי הגבוה מביניהם).
  • מי ששירתו במילואים אחרי הרבעון הראשון של שנת המס והחלו להיות עובדים עצמאים בחודש השירות או במהלך 3 החודשים שקדמו לו והכנסתם החודשית הממוצעת לולא שירתו במילואים הייתה גבוהה ב-20% לפחות מ-6,455 ₪ (נכון ל-2023).
  • מי שעבדו כשכירים וגם כעצמאים בחודש שבו שירתו במילואים או באחד מ-3 החודשים שקדמו לו לפחות (או בחלק מהזמן עבדו כשכירים ובחלקו כעצמאים) והכנסתם עלתה ב-20% כפי שצוין במצבים הקודמים. התגמול יחושב לפי כל מקורות ההכנסה שלהם מהעבודה.

שיעורי התגמול במקרים נוספים

 • במקרים הבאים ישולם תגמול בשיעור המינימום (215.17 ₪ ליום ו-6,455 ₪ לחודש מילואים):
 • מי שהפסיקו לעבוד במהלך 60 הימים שקדמו ליציאתם לשירות מילואים ייחשבו כמי שעבדו עד יום היציאה למילואים – התגמול יחושב להם לפי השכר שקיבלו.
 • לשכירים שעבדו פחות מ-60 ימים ב-3 החודשים שקדמו ליציאה לשירות התגמול יחושב לפי השכר או ההכנסה הממוצעת ב-3 החודשים שבהם הכנסתם הייתה הגבוהה ביותר, מבין 6 החודשים שקדמו לחודש השירות.
 • מי שהחלו שירות מילואים בתוך 60 ימים מסיום שירות מילואים קודם זכאים לחישוב התגמול על בסיס השכר או ההכנסה שהייתה להם ב-3 החודשים שקדמו לתקופת השירות הראשונה (אם חישוב זה לטובתם).
 • למידע נוסף לגבי אופן החישוב לאוכלוסיות הזכאים השונות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

תשלום לעובדים שכירים באמצעות המעסיק

 • במקרים הבאים העובדים מקבלים את התגמול באמצעות המעסיק, ואינם צריכים להגיש תביעה אישית:
  • עובד שכיר בשכר חודשי (כולל עובד חודשי שעבד יום עבודה אחד בלבד אצל מעסיק חדש, ולמחרת יצא לשירות מילואים, ועובד חודשי שעובד מספר ימי עבודה בודדים בחודש).
   • עובד חודשי שהחל לעבוד אצל מעסיק חדש ימסור למעסיק 6 תלושי שכר מהמעסיק הקודם (אם לא עבד ב-6 החודשים האחרונים ישולם לו תגמול המינימום).
  • עובד שכיר שלא בשכר חודשי, שעבד במקום עבודתו הנוכחי 75 ימים לפחות בתוך 3 החודשים שקדמו לתחילת השירות במילואים. ב-75 הימים ייכללו גם שבתות וחגים, ימי חופשה (בשכר או שלא בשכר), ימי היעדרות בשל תאונה או מחלה וימי היעדרות עקב אבל במשפחה.
 • העובד ימסור למעסיק את טופס 3010 שקיבל מקצינת הקישור.
 • המעסיק ישלם לעובד תשלום על חשבון התגמול, בסכום השכר שהיה משולם לו לולא שירת במילואים.
 • היות שהתגמול מחושב על-פי שכרו של העובד בחודשים האחרונים, המעסיק לא מחויב לשלם את ההפרש שבין תגמול המילואים לשכר העבודה הנוכחי במקרים הבאים, שבהם השכר גבוה מסכום התגמול שהמוסד לביטוח לאומי יעביר למעסיק:
  • במקרה שבו העובד החל לעבוד במקום עבודה חדש ולהשתכר שכר הגבוה מסכום התגמול המינימלי, ולא היו לו הכנסות בחודשים שלפני כן.
  • במקרה שבו הועלה שכרו של העובד בסמוך לצאתו למילואים.
 • מעסיק שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי תגמול בסכום הנמוך מהתשלום שהמעסיק שילם לעובד, רשאי לנכות את ההפרש משכרו של העובד.
 • המעסיק ינכה מהתשלום דמי ביטוח לאומידמי ביטוח בריאות ומס הכנסה.
 • המעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי, מוקדם ככל האפשר, את התביעה לקבלת החזר תגמולי מילואים על גבי טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים, וידווח על תקופת השירות בהתאם לפירוט בטופס הצבאי. ניתן לשלוח תביעות ידניות באמצעות אתר הביטוח הלאומי.
 • המוסד לביטוח לאומי יחשב את גובה תגמולי המילואים המגיעים לעובד על-פי השכר שדווח בתביעה (ולא פחות מהסכום המינימלי שנקבע), ויוסיף עליו את תוספות היוקר על-פי החוק.
 • תגמולי המילואים ישולמו למעסיק.
 • אם הסכום שהמוסד לביטוח לאומי העביר למעסיק גבוה מהסכום שהמעסיק שילם לעובד על חשבון התגמול, המעסיק יעביר לעובד את ההפרש.

ניכוי דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה

 • לשכירים שמקבלים את התגמול מהמעסיק, דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה ינוכו מהתגמול על-ידי המעסיק (כפי שהם מנוכים משכרו).
 • לשכירים שמגישים תביעה אישית ינוכו מהתגמול דמי ביטוח בריאות בלבד.
 • לעובדים עצמאים שמגישים תביעה אישית לא ינוכו דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה בעת תשלום התגמול, אלא בשלב החישוב הסופי כשתתקבל השומה השנתית ממס ההכנסה.

ניכוי מס הכנסה

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

חישוב הפרשים לעובדים עצמאים

 • לעובדים עצמאים יחושבו הפרשי תגמול המילואים בעת חישוב הפרשי דמי הביטוח לפי השומה.
  • אם הכנסתו של עובד עצמאי לפי השומה היתה גבוהה מההכנסה שעל פיה שולם לו תגמול המילואים, ישולם לו ההפרש בתוספת הצמדה למדד.
  • אם הכנסתו לפי השומה היתה נמוכה מההכנסה שעל פיה שולם לו התגמול, העובד יידרש להחזיר את ההפרש בתוספת הפרשי הצמדה.

הגשת תביעה אישית על-ידי חייל המילואים

שכיר המועסק אצל מספר מעסיקים

 • במקרה שעובד מועסק אצל מספר מעסיקים ומשתכר מעל סכום התגמול המינימלי:
  • עבור שכרו אצל מעסיק אחד ישולם לו תגמול מילואים באמצעות המעסיק.
  • עבור הכנסותיו אצל שאר המעסיקים עליו להגיש תביעה אישית למוסד לביטוח לאומי (תשלום זה יחושב לפי סכום הכנסותיו משאר המעסיקים ב-3 החודשים שקדמו לחודש השירות מחולק ב-90).
  • סך התגמולים שיקבל באמצעות המעסיק ובאמצעות התביעה האישית לא יעלה על סכום התגמול המקסימלי.
 • מי שהסכום הכולל של שכרו מכמה מעסיקים נמוך מסכום התגמול המינימלי, יקבל את התגמול המינימלי באמצעות מעסיק אחד.
 • אם אף אחד מהמעסיקים אינו חייב בתשלום, התגמול ישולם על ידי הביטוח הלאומי לפי כלל ההכנסות מכל המעסיקים.

שירות מילואים מעבר לשעות העבודה

 • החוק קובע כי יש לשלם את התגמול למי ששירת במילואים, גם אם הכנסתו לא פחתה בגלל השירות.
 • למי שעבד ביום מסוים וביצע שירות מילואים מעבר לשעות העבודה, או שירת בימי המנוחה השבועית שלו, ישולמו שכר העבודה הרגיל וגם תגמול המילואים.
 • שכר העבודה ישולם לעובד במועד הרגיל, גם בתקופת המילואים.
 • אחרי שהמעסיק יקבל מהביטוח הלאומי את התשלום עבור תקופת המילואים, עליו להעביר לעובד את ההפרש בין התגמול ששילם הביטוח הלאומי לבין התשלום שהמעסיק שילם לעובד על חשבון התגמול – לא כולל השכר ששולם לעובד עבור עבודתו.

הפרשות לביטוח פנסיוני, קרן השתלמות וקופות גמל במהלך שירות המילואים

הגשת תובענה

 • דין יתרת התגמול כדין שכר עבודה והמעסיק מחויב להעבירו לעובד לכל המאוחר ביום שבו היה משולם שכרו של העובד עבור החודש שבו הועבר התגמול למעסיק.
 • העובד זכאי להגיש תובענה לפי חוק הגנת השכר נגד מעסיק המסרב לשלם את התגמול או מעכבו.

פורסם באתר כל זכות

מדריך למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל
מדריך למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל

במהלך מלחמת חרבות ברזל גויסו רבים לשירות מילואים, ונאלצו לעזוב את משפחותיהם, עבודתם ואת בתי העסק שלהם. גיוס...

עותק של עותק של עותק של קול המס (2200 x 700 פיקסל) (מודעת פייסבוק) (1)
משרתי ומשרתות מילואים? כל מה שמגיע לכם - במקום אחד

אם זומנתם לשירות בצו 8 במסגרת המלחמה – הכתבה הזו בשבילכם. ריכזנו את כל המידע והפרטים על הסיוע הכספי...

7
תשלום עבור שירות מילואים

שימו לבשינויים והקלות במהלך מבצע חרבות ברזלבמהלך מבצע חרבות ברזל הועלה סכום התגמול המינימלי וניתנו הקלות...

2
תגמולי מילואים לעובד

כל מי שמשרתים במילואים זכאים לתגמול מהמוסד לביטוח לאומי. מי זכאי?כל מי שנקראו לשירות מילואים פעיל,...

6
היעדרות עקב שירות מילואים

לעובדים שנעדרו מעבודתם בגלל מילואים יש זכויות שונות, כגון שמירה על רצף העבודה, הגבלת פיטורים ותגמולים....

  תוכן עניינים