תפריט מכללת ידע

חדשות האתר

מאמרים חדשים
ארכיון
יוני 2024
אבגדהוש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

צו הרחבה בענף היהלומים 2009

במאמר זה נדון בצו ההרחבה בענף היהלומים.

על מקומות עבודה מסוימים חלים צווי הרחבה שנגדיר אותם כצווים ספציפיים בניגוד לצווי הרחבה כלליים ונסביר את האבחנה:

ראשית, מהו צו הרחבה?

ובכן, צו הרחבה הוא צו שמרחיב הוראות של הסכם קיבוצי על עובדים שאינם נהנים מהוראות ההסכם, ההרחבה יכולה להיות ברמת הענף (בניה, שמירה, ניקיון וכולי) ויכולה להיות על כלל המשק.

ישנם צווי הרחבה כלליים החלים על כלל המשק לדוגמה: צו הרחבה לפנסיה, צו הרחבה לדמי הבראה, צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה, צו הרחבה דמי נסיעות ועוד.

הצווים הללו חלים על כלל המשק, אלא אם כן יש הוראה מיטיבה ביחס אליהם בצו הרחבה או הסכם קיבוצי או אישי החל על עובד.

למשל: אם על פי צו הרחבה לפנסיה חובת ההפרשה עומדת על 12.5% ובצו הרחבה בענף מסוים חלים אחוזים גבוהים יותר, יש להפריש לעובד את האחוזים על פי צו ההרחבה בענף.

מקומות העבודה שחלים עליהם צווי ההרחבה בענף שלהם (שמוגדר לעיל "צווי הרחבה ספציפיים") צריכים להכיר את הוראות הצו ולפעול על פיו.

להלן עיקרי צו ההרחבה בענף היהלומים:

הגדרות

עובד– הצו מגדיר עובד, באופן הבא עובד– כל עובד המועסק בתעשיית היהלומים, כלומר על כל עובד בתעשייה יחול הצו.

מפעל/מעסיק-כל מפעל/מעסיק בתעשיית היהלומים והמעסיק עובדים שכירים, כנ"ל לגבי מפעל.

שכר משולב-הגדרת שכר משולב היא כדלקמן: שכר יסוד+ תוספת יוקר+ תוספת ותק ואש"ל+ תוספת משפחה+ פרמיה.

קבלת עובדים-כל עובדים שיתקבל לעבודה יחשב כעובד בניסיון במשך ששת החודשים הראשונים מיום כניסתו לעבודה.

העברה משלב לשלב ומסוג לסוג-העברת עובד משלב אחד בעיבוד למשנהו או מסוג יהלום אחד לאחר, תיעשה בהסכמה הדדית.

תוספות, תשלומים המוקנים לעובדים מעבר לחוק בהתאם לצו ההרחבה

חישוב ותק, תוספת ותק- אש"ל: כל עובד זכאי לקבל מדי חודש בחודשו תוספת ותק-אש"ל בהתאם לטבלה שמפורטת בצו. עובד אשר נעדר מהעבודה מסיבה מוצדקת יקבל מההנהלה תוספת ותק-אש"ל במלואה, דין תוספת זו כדין שכר לכל דבר.

תוספת משפחה-כל העובדים הנשואים שבני/ות זוגם/ן לא עובדים יקבלו תוספת משפחה חודשית. תוספת זו תיכלל בשכר המשולב ודינה כדין שכר לכל דבר ועניין.

תוספת יוקר-תשולם לכל העובדים במפעל על בסיס השכר המשולב בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי לתשלום תוספת יוקר כפי שיקבע בהסכם קיבוצי כללי שייחתם בין לשכת התיאום לבין ההסתדרות מעת לעת, לא תהיה תקרה לעניין זה, כלומר אין הגבלה של ותק, שכר וכולי.

חגים ומועדים

חג-זכאות ל-10 ימים, אף אם חלו בשבת וכן אם חלו בחופשה ובמילואים, בהבדל בין המצוי בצו לעניין זה לבין המצוי בדין (הסכם מסגרת), עוד יצוין כי העשרה ימים הללו יהיו בנוסף לזכאות ליום העצמאות וליום בחירות כיום שבתון.

ההבדל בין הוראה זו לקבוע בדין הכללי הוא:
  1. הזכאות לפי דין היא ל-9 ימי חג (לעובדים יהודים או שבחרו בחגי ישראל)
  2. אין זכאות לתשלום חג שחל בשבת על פי הדין הכללי.

מענק לחג-הצו קובע כי העובדים יהיו זכאים למענק של 360 ₪ בחודשים ניסן ותשרי.

ימי שמחה לעובדים-העובדים שחל עליהם צו ההרחבה זכאים להיעדר בימים מסוימים ולקבל תשלום בגין כך, להלן המועדים הרלוונטיים לעניין זה: נישואי העובד/ת – 2 ימי  היעדרות, נישואי בן/בת העובד/ת- יום אחד, ברית הבן/בת העובד/ת- יום אחד, בר/בת מצווה לבן/בת העובד/ת- יום אחד.

העובדים יודיעו 7 ימי קודם לאירוע למעסיק.

חופשה הבראה וזכויות נוספות

חישוב מכסת ימי חופשה וימי הבראה-לצורך חישוב זה יש לקחת בחשבון את מחצית שנות העבודה של העובד בתעשיית היהלומים ולצרף אליה את הותק של העובד במפעל עצמו, הותק הכללי יהיה בהתאם לאישור בכתב ממעסיקיו הקודמים או מהאיגוד המקצועי.

טבלה בעניין חופשה והבראה: צו ההרחבה מפרט בטבלה את הנתונים הרלוונטיים לעניין חופשה והבראה, להלן העתק הטבלה

שנות עבודה במפעל

5 ימי עבודה בשבוע

6 ימי עבודה בשבוע 

 

ימי חופשה

ימי הבראה

ימי חופשה

ימי הבראה

אחרי ועד שנת עבודה ראשונה במפעל

10

5

12

5

אחרי ובעד שנת עבודה שניה במפעל

11

6

13

6

 

אחרי ובעד שנת עבודה שלישית במפעל

12

6

14

6

אחרי ובעד שנת עבודה רביעית במפעל

13

7

15

7

אחרי ובעד שנת עבודה חמישית במפעל

14

7

16

7

אחרי ובעד שנת עבודה שישית במפעל

17

8

19

8

אחרי ובעד שנת עבודה שביעית במפעל

17

8

19

8

אחרי ובעד שנת עבודה שמינית במפעל

17

9

19

9

אחרי ובעד שנת עבודה תשיעית במפעל ואילך

23

10

26

10

 

בעד חלקי שנה יהיה זכאי העובד לחופשה והבראה באופן יחסי על פי חוק, כלומר אם עובד השלים שנה וחצי של עבודה יהיה זכאי גם על החצי שנה הנוספת באופן יחסי.

פדיון חופשה: חישוב של ערך ימי חופשה יעשה על פי ממוצע שלושה חודשים אחרונים.

שעות נוספות-תגמול כחוק, כלומר 125% גמול בשעתיים הנוספות הראשונות ולאחר מכן גמול של 150%.

בגדי עבודה – כל עובד בעל ותק של 6 חודשים לפחות יקבל כל שנה תלושים לרכישת ביגוד או מענק כספי פעמיים בשנה, על חשבון המפעל. המועד לתשלום/העברה הינו בחודשים ינואר ויולי.

נסיעות-ישולמו לפי צו הרחבה לדמי נסיעות.

זכויות פנסיוניות

קרן השתלמות-כל העובדים בתעשיית היהלומים יצורפו כחברים או כעמיתים בקרן השתלמות מוכרת, אחוזי ההפרשה יהיו כדלקמן: 7.5% מהשכר המשולב על חשבון המעסיק, 2.5% מהשכר המשולב על חשבון העובד.

פנסיה-כל עובד זכאי להפרשות מעסיק בגובה של 13.5%, כאשר הניכוי משכר העובד יהיה בגובה של 7%.

מחלה

דמי מחלה-הצו קובע מנגנון של ביטוח דמי מחלה לעובדים אשר יבוטחו מהיום הראשון לעבודתם, המעסיק יפריש מהשכר המשולב 2.5% לקרן לצורך זה, עובד שיתקבל עם קרן דמי מחלה ימשיך איתה, אלא אם כן ביקש אחרת.

פיטורים

פיצויי פיטורים-מלבד ההפרשה של ה-6% יופרשו 2.33% שהם אחוזי ההשלמה ל-8.33, קרי אחוזי הפיצויים המלאים, סכום זה יועבר לקרן פיצויים, כאשר ה-6% יועברו לקרן הפנסיה.

פיטורים-הצו מציין שככלל יש להימנע מפיטורים, אך עובד יפוטר מסיבה מוצדקת ויהיה זכאי כחוק

עוד מאמרים

הידעת?

הכנסת אישרה את תקנות דמי המחלה שהגיש שר העבודה

מטרת התקנות: לייעל את השירות לציבור, לקצר תורים ולהפחית עומסים בקופות החולים. ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה היום (ב׳) את התקנות שהגיש שר העבודה,

קרא עוד »
הידעת?

שימו לב! החל מיום 27.6.2024 כלל החברות בישראל יחויבו בהגשת דיווחים באופן מקוון

שימו לב! החל מיום 27.6.2024 כלל החברות בישראל יחויבו בהגשת בקשות ודיווחים ליחידת החברות באופן מקוון, בנוסף לחובת עדכון מען דיגיטלי של חברהלפי הוראות חוק

קרא עוד »
ניוזלטר

עדכוני פסיקה וחקיקה מאי 2024

לקוחות נכבדים, להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף.   עדכוני פסיקה וחקיקה עדכוני פסיקה וחקיקה אפריל 2024 עדכוני פסיקה וחקיקה מרץ 2024 עדכוני פסיקה וחקיקה

קרא עוד »
מעסיקים

חברת הובלות פיטרה עובד ושללה ממנו פיצויי פיטורים בטענה שגנב ציוד מהחברה

חברת הובלות פיטרה עובד ושללה ממנו פיצויי פיטורים בטענה שגנב  ציוד מהחברה – בית הדין קבע: חברת הובלות תפצה את העובד בסך 390 אלף ש”ח. מאת: עו”ד רינת טבאי סע”ש 5676-07-19 ניתן

קרא עוד »
חיסכון הפנסיוני

תשלום פיצוי למעסיקים עבור הפרשות סוציאליות לקופות או קרנות

מאת: עו”ד מור פפיר כהן ביום 08.04.2024, אישרה ועדת העבודה והרווחה בכנסת תיקון לתקנות הביטוח הלאומי. עד לאותה העת, תקנות הביטוח הלאומי קבעו כי המדינה תשלם

קרא עוד »

    תוכן עניינים