תפריט מכללת ידע

דף הבית » זכויות עובדים » תנאי עבודה » יצירת יחסי עבודה – עובדים זרים

מאמרים חדשים

תשלום פיצוי למעסיקים עבור הפרשות סוציאליות לקופות או קרנות

מאת: עו”ד מור פפיר כהן ביום 08.04.2024, אישרה ועדת העבודה והרווחה בכנסת תיקון לתקנות הביטוח הלאומי.

קרא עוד »
ארכיון
יוני 2024
אבגדהוש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

יצירת יחסי עבודה – עובדים זרים

הכללים בדבר יצירת יחסי עבודה בישראל, חלים גם על העסקת עובדים זרים בישראל. יחד עם זאת, ישנם כללים מיוחדים לגבי העסקת עובדים זרים.

חובת הסכם בכתב

אין להעסיק עובדים זרים, אלא אם כן המעסיק התקשר עמם בהסכם בכתב. את ההסכם יש לערוך בעברית ובשפה המובנת לעובדים, ולמסור לעובדים העתק ממנו.

לפיכך, יש לחתום על ההסכם ולמסרו לעובדים, כאמור לעיל, לפני תחילת העבודה בפועל.

תוכן הסכם העבודה

בהסכם העבודה נדרש לפרט את תנאי העבודה שסוכמו עם העובדים (ראו בהמשך: כפיפות תנאי ההסכם לתנאי עבודה מחייבים), וכן פרטים נוספים אלה:

 • זהות המעסיק (לרבות כתובת ומספרי טלפון ופקס עדכניים)
 • זהות העובדים (לרבות מספר זהות/מספר דרכון של העובד הזר)
 • תיאור התפקיד
 • פרטי השכר, רכיביו והצמדתו
 • מועד תשלום השכר
 • רשימת הניכויים מהשכר
 • פרוט תשלומי העובדים והמעסיק עבור תנאים סוציאליים
 • תאריכי התחילה והסיום של העבודה
 • אורך יום העבודה הרגיל, שבוע העבודה הרגיל ויום המנוחה השבועי
 • תנאים בעניין היעדרות מעבודה בתשלום, לרבות חופשות, ימי חג וימי מחלה
 • פרטים לגבי ביטוח הבריאות והמגורים המסופקים על ידי המעסיק
 • מידע בדבר הממונה על זכויות עובדים זרים בזרוע העבודה, ​דרכי הפניה לממונה וכן הזכות להגיש תלונות על הפרת זכויות העובדים

הסכמה על שינוי בתנאי העבודה

הסכמה על שינוי בתנאי העבודה, שהתקבלה לאחר החתימה על הסכם העבודה (לרבות הסכמה לגבי הארכת תקופת העבודה), נדרש לתעד בכתב, בעברית ובשפה המובנת לעובדים, במסמך המצורף כתוספת להסכם העבודה והחתום על ידי המעסיק והעובדים.

רצוי שהמעסיק והעובדים ישמרו, במשך כל תקופת ההעסקה, העתק של ההסכם וכן של כל תוספת להסכם, בשתי השפות, חתום על ידי העובדים והמעסיק שניהם.

  תוכן עניינים