תפריט מכללת ידע

דף הבית » זכויות עובדים » שוויון הזדמנויות בעבודה » העסקת עובדים עם מוגבלות
חדשות האתר

מאמרים חדשים
ארכיון
דצמבר 2023
אבגדהוש
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

העסקת עובדים עם מוגבלות

חוקי העבודה במדינת ישראל חלים על כלל העובדים במשק וביניהם גם עובדים שהם בעלי מוגבלות. נושא העסקת עובדים עם מוגבלויות, מוסדר גם בחקיקה, צו הרחבה שלגביו יפורט בהמשך ותקנות נוספות המקנות לעובדים אלו זכויות נוספות בנוסף על אלו החלות על כלל העובדים בישראל.מאת: עו”ד רינת טבאי 
העסקת עובדים עם מוגבלויות
להלן נסקור את חובותיו של מעסיק במגזר הפרטי בהעסקת עובדים עם מוגבלויות: 
ייצוג הולם
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח 1998 (להלן: חוק השוויון), קובע שמעסיק שיש לו 25 עובדים לפחות, חייב לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות בקרב עובדיו, בין היתר באמצעות ביצוע התאמות במקום העבודה. בחודש יוני 2014 פורסם צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות (להלן: “צו ההרחבה“), אשר מקים חובה כלפי מעסיק פרטי אשר מעסיק 100 עובדים ומעלה (בענף הבניין ישנם תפקידים שלא ייכללו במניין העובדים) לדאוג לייצוג הולם בתעסוקה של אנשים עם מוגבלות בקרב עובדיו.משנת 2016 בהתאם לעדכון צו ההרחבה, המעסיק מחויב בייצוג של 3% של עובדים עם מוגבלות מכלל העובדים הקיימים. על המעסיק להראות כי נקט בצעדים לטובת העסקת אנשים עם מוגבלות, וכן, חלה עליו החובה למנות אחראי על תעסוקת אנשים עם מוגבלות (זה יכול להיות עובד מיוחד שיוקצה לנושא זה או עובד קיים שאחריות זו מתווספת אליו) וזאת על מנת לשלב את אותם עובדים באופן מיטבי וראוי במקום ובמעגל העבודה.כמו כן, על האחראי לתעסוקה להוות כתובת לפניות מצד העובדים וגם לתת מענה מקצועי למעסיק. 
התאמות מיוחדות במקום העבודה
בנוסף על האמור, מעסיק נדרש להתאים את מקום העבודה והתנאים לעובד עם מוגבלות לפי צרכיו, לרבות התאמת סביבת העבודה, הציוד, שעות העבודה נהלי העבודה וכדו’ וזאת על מנת שעובד בעל מוגבלות יוכל לעבוד כשאר העובדים. כדי לקבוע את ההתאמות הנדרשות, יש לקבל מהעובד אישור מגורם מטפל לגבי אלו התאמות נדרש לבצע לצורך ביצוע עבודתו.יודגש כי, כאשר ההתאמות פוגעות במהות התפקיד, או במקרה בו ההתאמות דורשות מהמעסיק מעל ומעבר וזה בבחינת “נטל כבד מדי” ובלתי סביר בנסיבות העניין, פרמטר אשר  על פי חוק השוויון ייבחן לפי מספר היבטים, אזי המעסיק לא יהיה מחויב לבצע את ההתאמות הנדרשות. 
מימון בהשתתפות המדינה
בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), התשס”ו-2006, מעסיקים פרטיים זכאים להשתתפות מטעם המדינה במימון ההתאמות הנדרשות עקב מגבלותיו של עובד המועסק לפחות בשליש משרה לתקופה של 12 חודשים מינימום. על המעסיק להגיש בקשה לעניין זה ושיעור ההשתתפות יקבע בהתאם לסוג ההתאמה. 
שכר מינימום מותאם
בנוסף לכך, במידת הצורך יקבעו התאמות גם לעניין השכר ותהיה אפשרות למעסיק לשלם פחות משכר המינימום בכפוף לעמידה בתנאים. תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) (להלן: “תקנות שכר“), קובעות כי עובד עם מוגבלות שיכולת עבודתו פחותה ועבודתו מותאמת ליכולתו, זכאי להתאמות גם בעניין השכר ויקבל שכר מינימום מותאם לפי ס’ 4 לתקנות השכר בהתאם לדרגות השכר שנקבעו על פי אחוזי כושר העבודה, להלן טבלת שיעורי שכר המינימום המותאם:
שיעור יכולת עבודה שיעור השכר משכר המינימום שכר חודשישכר שעתי (בחישוב  תקן של 182 שעות חודשיות)
19%-30%301671.539.18
30%-40%402,228.712.24
40%-50%502,785.8815.30
50%-60%603,343.0518.36
60%-70%703,900.2221.42
70%-80%804,457.424.49
מעל 80%100שכר מינימום מלא 30.61
לצורך ביצוע  התאמות בשכר יש להגיש את הבקשה למטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה, האבחון ייקבע ע”י מאבחנות מוסמכות. לפי ס’ 9 לתקנות שכר, בתקופת הביניים שבין הגשת טפסי הבקשה לקביעת שכר מותאם ועד רגע ההחלטה, המעסיק רשאי לשלם לעובד שכר בשיעור אחת ממדרגות השכר הקבועות בתקנות השכר ובלבד שהוסכם כך בין המעסיק ובין העובד או מי שהוסמך לפעול בשמו.

    תוכן עניינים