תפריט מכללת ידע

דף הבית » זכויות עובדים » תנאי עבודה » הודעה בדבר תנאי עבודה

מאמרים חדשים
ארכיון
פברואר 2024
אבגדהוש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829 

הודעה בדבר תנאי עבודה

כללי

מעסיק חייב למסור לעובד הודעה על תנאי עבודתו, לא יאוחר מ – 30  ימים מיום תחילת העבודה, ולגבי עובד שטרם מלאו לו 18, לא יאוחר מ – 7 ימים.
על המעסיק למסור לעובד הודעה על כל שינוי שחל בתנאי העבודה, כפי שצוינו בהודעה על תנאי העבודה, תוך 30 ימים מיום שנודע לו על השינוי ולגבי עובד שטרם מלאו לו 18, תוך 7 ימים.
המעסיק פטור מלמסור הודעה על שינוי בתנאי העבודה במקרים הבאים:
  • שינוי הנובע משינוי בדין (כלומר: הוראה שבחקיקה, בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה וכן שינוי הנובע מפסיקת בתי המשפט).
  • עדכון השכר שצוין בהודעה בדבר תנאי העבודה.
  • שינוי המפורט בתלוש השכר.

 תוכן ההודעה וצורתה

על ההודעה לעובד לכלול פירוט בנושאים הקבועים בחוק ובהם: זהות המעסיק וזהות העובד, תאריך תחילת העבודה ותקופת העבודה, אורך יום העבודה, יום המנוחה השבועי, השכר, תשלומים עבור תנאים סוציאליים וכן תיאור עיקרי התפקיד של העובד.
את ההודעות לעובד יש למסור בכתב על גבי טפסים המצויים בתקנות כדלקמן:
  • טופס הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה – ההודעה שאותה יש למסור לעובד בתחילת תקופת העבודה.
  • טופס הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים – הודעה שאותה יש למסור לעובד, אם העברת התשלומים, עבור תנאים סוציאליים, החלה בפועל לאחר שההודעה נמסרה לעובד.
  • טופס הודעה על שינוי בתנאי העבודה – לנוסח ההודעה, לחצו כאן.

 פטור ממתן הודעה בדבר תנאי עבודה

מעסיק פטור ממתן הודעה על תנאי עבודה, אם מסר לעובד הסכם עבודה הכולל התייחסות לכל הנושאים שאותם נדרש לציין בהודעה על תנאי עבודה, וכן  אם הוא מעסיק עובד זר ומסר לידיו הסכם עבודה בהתאם לחוק.

 נטל ההוכחה בהעדר הודעה על תנאי עבודה

מעסיק שלא מסר הודעה על תנאי העבודה לעובד כנדרש, יידרש להוכיח (נטל הוכחה) את טענתו בקשר לתנאי העבודה, אם העובד יגיש כנגדו תביעה בעניין הקשור לתנאי העבודה.

 

    תוכן עניינים