תפריט מכללת ידע

דף הבית » רשויות » ביטוח לאומי » דמי ביטוח לאומי

מאמרים חדשים

תשלום פיצוי למעסיקים עבור הפרשות סוציאליות לקופות או קרנות

מאת: עו”ד מור פפיר כהן ביום 08.04.2024, אישרה ועדת העבודה והרווחה בכנסת תיקון לתקנות הביטוח הלאומי.

קרא עוד »
ארכיון
יוני 2024
אבגדהוש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

דמי ביטוח לאומי

מבוא

המוסד לביטוח לאומי גובה דמי ביטוח לאומי מכל התושבים בהתאם להכנסותיהם ולמעמדם, ומשלם קצבאות לזכאים. כך מועברות הכנסות מקבוצות מבוססות מבחינה כלכלית לקבוצות חלשות ופגיעות, ובכך תורם הביטוח הלאומי לחלוקה צודקת יותר של ההכנסה הלאומית ולצמצום ממדי העוני.
החל ב-1 בינואר 1995 המוסד לביטוח לאומי אחראי גם לגביית דמי ביטוח בריאות על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ומעביר את דמי הביטוח לקופות החולים.

כל תושב/ת ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (חוץ מאישה נשואה שהיא עקרת בית בלבד וחוץ ממי שעלה ארצה ונעשה תושב ישראל לראשונה מעל לגיל 62 שמשלם דמי ביטוח בריאות בלבד). הביטוח הלאומי מחייב בקנסות והצמדה את מי שאינו משלם את דמי הביטוח במועד הקבוע בחוק. 

כיצד נקבע בסיס ההכנסה החייבת בדמי ביטוח

בקביעת בסיס ההכנסה שלפיו ישלם המבוטח דמי ביטוח, ביטוח לאומי מתבסס על סעיף 2 לפקודת מס הכנסה. סעיף זה מגדיר את מקורות ההכנסה. ישנם 3 סוגי הכנסות החייבות בתשלום דמי ביטוח:

 • הכנסה מעבודה כשכיר
 • הכנסה מעסק או ממשלח יד כעצמאי
 • הכנסה שלא מעבודה.

מי פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי

 • עקרת בית – אישה הנשואה למבוטח, או ידועה בציבור שבן זוגה מבוטח, שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה.
 • מקבל קצבת נכות מעבודה בשיעור של 100% לצמיתות, או מקבל קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה לצמיתות או באופן זמני לתקופה רצופה של שנה לפחות- פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי מהקצבה ומהכנסה שלא מעבודה בתקופה שבה הוא מקבל את הקצבה.
  אם הוא עובד כשכיר – מעסיקו חייב לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי לענפים נפגעי עבודה, ופשיטת רגל, וכן חלה חובת תשלום דמי ביטוח בריאות. אם הוא עובד כעצמאי –  עליו לשלם דמי ביטוח לאומי לענף נפגעי עבודה, וכן לשלם דמי ביטוח בריאות. 
 • חייל בשירות סדיר, שאינו עובד לא כשכיר ולא כעצמאי
 • תושב ישראל השוהה במדינת אמנה, ששילם דמי ביטוח לאומי במדינת האמנה – פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל בתקופה ששילם למדינת האמנה. ואולם, חלה עליו חובת תשלום דמי ביטוח בריאות בתקופה הזאת. מי שאין לו הכנסות, סכום דמי ביטוח הבריאות שיהיה עליו לשלם יהיה בשיעור המינימאלי. פרטים ב"שהות במדינה שיש עמה אמנה".
 • מי שהוא אחד מאלה, ואין לו הכנסות מעבודה וממקורות אחרים, או שיש לו הכנסות ממקורות אחרים שאינן עולות על 5% מהשכר הממוצע – 594 ש"ח (החל ב- 01.01.2023):
  • מי שמקבל קצבה מהביטוח הלאומי או מהגופים המנויים בסעיף 350 לחוק הביטוח הלאומי (חוץ ממי שמקבל דמי אבטלה עבור חודש מלא).
  • חייל משוחרר, מסיים שירות לאומי או שירות אזרחי – יהיו זכאים לפטור מתשלום דמי ביטוח למשך חודשיים מתום השירות, על פי התנאים שנקבעו בחוק.
  • עולה חדש (כולל קטין חוזר ואזרח עולה) – יהיה זכאי לפטור לתקופה של עד 12 חודשים מיום עלייתו לארץ.
  • מי שמלאו לו 18 שנים ויתגייס לצה"ל או ישרת בשירות לאומי או אזרחי לפני גיל 21 , לרבות מי שנמצא במכינה – יהיה זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח מיום 1.8.2013, לתקופה מגיל 18 עד לתחילת השירות בצה"ל או תחילת השירות הלאומי/האזרחי.
  •  מי שהתגייס לצה"ל או שירת בשירות לאומי או אזרחי לאחר גיל 21 ולפני גיל 22  יהיה זכאי בתנאים מסוימים לפטור מתשלום דמי ביטוח לתקופה מגיל 18 עד לגיל 21.

   לבדיקת זכאות לפטור יש למלא טופס 6109, ולהגישו באתר או בסניף הקרוב למקום המגורים.

  • מי שמלאו לו 18 שנים ולא יתגייס לצה"ל או יתנדב לשירות לאומי, והוא לומד עדיין במוסד חינוכי על-יסודי עד כיתה י"ב – זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח בתקופת הלימודים בלבד, וזאת לא יאוחר מגיל 19.
   אם מלאו לך 18 שנים, וכבר סיימת את הלימודים במוסד על-יסודי
   , ולא תתגייס לצה"ל ולא תתנדב לשירות לאומי, עליך להתחיל לשלם את דמי הביטוח לביטוח הלאומי. לשם כך עליך למלא טופס דין וחשבון רב שנתי

מעסיק

על פי החוק חלה על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו.

אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב חשבון המעסיק בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק. כמו כן, עלול הדבר לגרום להגשת תביעה נגד המעסיק להחזר הסכום השווה לקצבאות שהמוסד לביטוח לאומי שילם או עתיד לשלם לעובדיו של המעסיק.

ההכנסה החייבת בדמי ביטוח

הכנסות העובד, שחייבות בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, הן אותן ההכנסות שחייבות במס הכנסה על פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה. כלומר שכרו של העובד וכן טובות ההנאה שמשולמות לעובד בין בכסף ובין בשווה כסף.

טובות הנאה אלה כוללות בין היתר, גם ארוחות לעובדים וכן הנחות שנותן העסק לעובדיו כגון כרטיסי טיסה מוזלים שנותנות חברות התעופה לעובדים ונסיעות ללא תשלום שנותנות חברות האוטובוסים לעובדיהן.

אם הכנסתו של העובד שווה להכנסה המינימאלית (ההכנסה המזערית) לתשלום דמי ביטוח או נמוכה ממנה, ישלם המעסיק בעד העובד דמי ביטוח, כאילו סכום הכנסתו הוא בגובה ההכנסה המינימאלית. ההכנסה המינימאלית לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות שווה לשכר המינימום על פי חוק שכר המינימום, התשמ"ז – 1987.

 • שכר מינימום לחודש לעובד במשרה מלאה הוא  5,300 ש"ח (החל ב- 01.04.2018).
 • שכר מינימום לשעה לעובד לפי שעה הוא 28.49 ש"ח (החל ב- 01.04.2018).

אם הכנסתו של העובד עולה על "תקרת" השכר החייב בדמי ביטוח. חלק השכר שקטן או שווה ל"תקרה" חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, והחלק שגדול מה"תקרה"- פטור.

ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח לעובד שכיר  ("תקרת" השכר החייב בדמי ביטוח) היא  47,465 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).

2
תאונת עבודה בזמן פעילות נלווית

עבל (ארצי) 1694-09-21‏ ‏ המוסד לביטוח לאומי נ' תמרה בר‏ מבוא פעילות נלווית לעבודה היא עניין שגרתי כמעט...

An accident in a warehouse. Man lying on the floor among boxes, unconscious
ביטוח תאונות עבודה / תאונות אישיות

מבוטח זכאי לדמי פגיעה אם הוא נפגע בתאונת עבודה או חלה במחלת מקצוע, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו...

 של המעסיק לחתום על טפסי ביטוח לאומי
חובתו של המעסיק לחתום על טפסי ביטוח לאומי

הקדמה עובדת בהיריון, אשר מצבה הרפואי אינו מאפשר לה להמשיך לעבוד, ואשר נעדרה ממקום עבודתה 30 ימים רצופים...

 בין שכיר לעצמאי בשווי השכר וההטבות הנלוות
השוואה בין שכיר לעצמאי בשווי השכר וההטבות הנלוות

דף זה מרכז הבדלים מרכזיים בין שכרו של עובד המועסק כשכיר לבין עצמאי המקבל מהלקוח תמורה זהה חלק מן ההבדלים...

2-2048x652
הוכחת קיומו של קשר סיבתי בין אירוע מוחי שארע לתובע לבין פיטורין לאלתר ממקום עבודתו

ב”ל (ת”א) 61869-07-21 רוני מדמוני נ’ המוסד לביטוח לאומי מאת: עו”ד מור פפיר כהן הרקע העובדתי התובע, ילדי...

  תוכן עניינים