תפריט מכללת ידע

דף הבית » רשויות » מס הכנסה » תוספת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 3

מאמרים חדשים

תשלום פיצוי למעסיקים עבור הפרשות סוציאליות לקופות או קרנות

מאת: עו”ד מור פפיר כהן ביום 08.04.2024, אישרה ועדת העבודה והרווחה בכנסת תיקון לתקנות הביטוח הלאומי.

קרא עוד »
ארכיון
יוני 2024
אבגדהוש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

תוספת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 3

מאת: עו"ד מור פפיר כהן

על פי הצעת החוק שעברה בכנסת, החל משנת המס 2024, יקבלו הורים לילדים שגילם עד גיל 3 תוספת של נקודות זיכוי אשר תבוא לידי ביטוי לפי החלוקה הבאה:

גיל הילד בשנת המס

עד שנת 2023 כולל

החל משנת 2024

שנת לידה

1.5

2.5

1

2.5

4.5

2

2.5

4.5

3

2.5

3.5

כלומר, בשנת הלידה יקבל כל הורה נקודת זיכוי אחת שתתווסף ל-1.5 הנקודות להן היה זכאי בשנת 2023, כך שיהיה זכאי בסך הכל ל- 2.5 נקודות זיכוי.

בשנה בה ימלאו לילד שנה וכן, בשנה שבה ימלאו לילד שנתיים, יקבל כל הורה תוספת של 2 נקודות זיכוי ל-2.5 נקודות זיכוי להן היה זכאי בשנת 2023,  כך שסך הכל יהיה זכאי ל- 4.5 נקודות זיכוי.  

בשנה שבה ימלאו לילד שלוש שנים, יקבל כל הורה נקודת זיכוי נוספת ל-2.5 נקודות זיכוי להן הזה זכאי בשנת 2023 כך שסך הכל יהיה זכאי ל- 3.5 נקודות זיכוי.

הורה יחיד

הורה יחיד במשפחה שאין בה הורה נוסף (חד הוריים), זכאי לכפל נקודות זיכוי בגין כל ילד בגילים אליהם מתייחס החוק.

שווי נקודת זיכוי לשנת 2024 הוא 2,904 ₪ לשנה, ומשמעותה של כל נקודה תהא הפחתה של כ-242 ₪ לחודש. הורה שיכול לנצל את נקודת הזיכוי במלואן, יכול להגיע ל"חיסכון מס" של עד ל-484 ₪ לחודש.

מענק עבודה

בנוסף לאמור, וועדת הכספים אישרה מתן תוספת מענק עבודה להורים לילדים שגילם עד גיל 3, אשר הינם הורים עובדים בעלי הכנסה נמוכה.

סכום התוספת יעלה בהדרגה בטווחי הכנסה נמוכים עד שיגיע לסכום מרבי של 470 ₪ לחודש בגין כל ילד שגילו עד גיל 3. התוספת כאמור תינתן להורים שהכנסתם החודשית הממוצעת נמצאת בטווחי ההכנסה המזכה שלהלן:

הורה לילד עד גיל 3 שסך הכנסתו היא עד 8,255 ₪, והורה לשניים אשר אחד מהם גילו עד גיל 3 סך הכנסתו היא עד 9,531 ₪.

יש לשים לב, כי ישנם תנאים נוספים לקבלת ההטבה. תנאים אלה נקבעו בחוק מענק עבודה ויש לעיין בהם בטרם הגשת בקשה לקבלת ההטבה האמורה.

מידע נוסף - אתר מס הכנסה

תאריך פרסום: 05.03.2024

אושר לקריאה שנייה ושלישית: תוספת נקודות זיכוי ממס ומענק עבודה להורים לילדים עד גיל 3

ועדת הכספים של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לסיוע להורים לילדים עד גיל 3, המגדילה את ההכנסה הפנויה של הורים לילדים בגילאים אלה. הגדלת ההכנסה תתבצע על ידי תוספת נקודות זיכוי ממס אשר תפחית את חבות מס ההכנסה של הורים לילדים בגילאים אלו, או על ידי תוספת למענק עבודה להורים שהכנסתם נמוכה.

על פי הצעת החוק, החל משנת המס 2024 יקבלו הורים לילדים שגילם עד 3 תוספת של נקודות זיכוי ממס לפי החלוקה הבאה: בגין כל ילד שנולד בשנת המס תינתן נקודת זיכוי אחת נוספת לכל הורה, בגין כל ילד שמלאו לו שנה או שנתיים בשנת המס יינתנו 2 נקודות זיכוי נוספות במס לכל הורה, ובגין כל ילד שמלאו לו 3 שנים בשנת המס, תינתן נקודת זיכוי אחת נוספת לכל הורה.

שווי נקודת זיכוי לשנת 2024 הוא 2,904 ₪ לשנה, ומשמעותה של כל נקודה היא הפחתה של כ-242 ₪ לחודש בחבות המס. על כן, שווי הטבת המס המוצעת בהצעת חוק זו להורה שיכול לנצל את נקודות הזיכוי במלואן יכול להגיע עד לכ-484 שקלים חדשים לחודש לכל הורה, ועד לכ-968 שקלים חדשים למשק בית לחודש, לכל ילד. הורה יחיד במשפחה שאין בה הורה נוסף יהיה זכאי לכפל נקודות זיכוי בגין כל ילד בגילאים האמורים.

לאחר אישור החוק במליאה ופרסומו ברשומות, תוענק ההטבה רטרואקטיבית החל מתחילת שנת המס, ורשות המסים תוציא הנחיות לציבור המעסיקים בנוגע למימוש ההטבה. שכירים שעובדים במקום עבודה אחד אינם נדרשים לבצע כל פעולה על מנת לממש את ההטבה. עצמאים, וכל שאר החייבים בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה, ייהנו מההטבה כחלק מחישוב המס השנתי לאחר הגשת הדוח.

כמו כן תפעל רשות המסים לתקן באופן יזום תיאומי מס שהוגשו במהלך השנה, על מנת שהורים שערכו תיאום מס לפני אישור ההטבה יקבלו את נקודות הזיכוי מבלי להידרש לפנות לרשות המסים על מנת לקבל תיאום מס חדש.

כאמור, הצעד השני שאישרה ועדת הכספים הוא מתן תוספת למענק עבודה להורים לילדים שגילם עד 3, אשר הם הורים עובדים בעלי הכנסה נמוכה. סכום התוספת יעלה בהדרגה בטווחי ההכנסה הנמוכים עד שיגיע לסכום מרבי של 470 ₪ לחודש בגין כל ילד שגילו עד 3, ואז יירד בהדרגה בטווחי ההכנסה הגבוהים. התוספת תינתן להורים שהכנסתם החודשית הממוצעת נמצאת בטווח ההכנסה המזכה, והם עומדים בתנאי הזכאות האחרים שנקבעו בחוק מענק עבודה.

טווח ההכנסה המזכה נקבע כך שתקרת ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה במענק לילד שגילו עד 3 גבוהה יותר מתקרת ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה במענק עבודה. כך, למשל, בעוד שתקרת ההכנסה המזכה במענק עבודה לשנת 2023 להורה לילד או שניים עומדת על 6,850 ₪, תקרת ההכנסה שמזכה במענק לילד עד גיל 3 עומדת על 8,255 ₪ להורה לשניים שאחד מהם גילו עד 3 ו-9,531 ₪ להורה לשני ילדים שגילם עד 3. משמעות הדבר היא שישנם הורים שאינם מקבלים מענק עבודה כיום ובכל זאת יהיו זכאים למענק לילד עד גיל 3.

תוספת נקודות הזיכוי צפויה להביא לאובדן הכנסות של כ-1.3 מיליארד ₪ בשנה החל משנת המס 2024, ותוספת מענק העבודה צפויה להגדיל את הוצאות הממשלה על תשלום מענק עבודה בכ-850 מיליון ₪ בשנה החל משנת 2025.

    תוכן עניינים