תפריט מכללת ידע

פגישת-ייעוץ.png
דף הבית » זכויות עובדים » פנסיה » פנסיה – סוגיות שונות

מאמרים חדשים

עדכונים למעסיק ולעסק הקטן

עדכונים בתחום העסקת עובדים ת. עדכון מהות העדכון תוקף העדכון הפניה לערך פרסום ממשלתי (אם

קרא עוד »
ארכיון
יולי 2024
אבגדהוש
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

תשלום שכר

המועד לתשלום

על המעסיק לשלם את שכר העובד, לרבות בנסיבות בהן העובד חדל לעבוד אצל המעסיק, במועד הנקבע בהתאם לאופן תשלום השכר:
 1. שכר המשולם על בסיס חודשי – בתום החודש שבעדו משולם השכר.
 2. שכר המשולם על בסיס של שעה, יום, שבוע, או לפי כמות תוצרת – בתום מחצית החודש שבו הועסק העובד, אלא אם נקבע מועד אחר בהסכם קיבוצי או בהסכם שבין העובד והמעסיק. יחד עם זאת, המועד לתשלום שכרו של עובד שהועסק חודש מלא, הוא המועד לתשלום שכר על בסיס של חודש, גם אם השכר משולם על בסיס של שעה, יום, שבוע, או לפי כמות תוצרת.
 3. שכר המשולם בעד ביצוע עבודה מסוימת שביצועה נמשך 14 ימים או יותר – ביום סיום ביצוע העבודה, אם שולמו לעובד מקדמות לפי הסכם קיבוצי או לפי ההסכם שבין העובד והמעסיק. אם לא שולמו לעובד מקדמות כאמור, יחול מועד תשלום השכר, במועד לתשלום שכרו של עובד ששכרו משולם לפי תוצרת.
 4. שכר שלא משולם לפי סעיפים (1) עד (3) שלעיל, המשולם לפי רישום שנעשה על ידי המעסיק, כגון: תשלום עבור שעות נוספות – לא יאוחר מסוף החודש שבו בוצעה העבודה.
 5. שכר שלא משולם לפי סעיפים (1) עד (3) שלעיל, המשולם לפי דיווח שהעובד מגיש למעסיק, כגון: החזר הוצאות נסיעה בתפקיד המשולם לפי דיווח של העובד – לא יאוחר מהיום השישי מסוף החודש שבו בוצעה העבודה, אם העובד הגיש את הדיווח לא יאוחר מחמישה ימים מסוף החודש האמור ואם הגיש העובד את הדיווח לאחר מכן, המועד לתשלום יחול בתום החודש שלאחר החודש שבו הוגד הדיווח.

 הלנת שכר

שכר שלא שולם עד ליום התשיעי שלאחר המועד לתשלומו כאמור, הוא שכר מולן.
שכר מולן הוא גם סכום שלא הועבר על ידי המעסיק לקופת גמל, תוך 21 ימים מהיום שבו רואים את השכר שבקשר אליו נדרש היה להעביר את הסכום, כמולן. זאת, הן לגבי הסכום שעל המעסיק לשאת בתשלומו והן לגבי הסכום שהיה עליו לנכות משכר העובד.
עובד ששכרו הולן זכאי לפיצוי מיוחד. לצורך מימוש הזכות יכול העובד להגיש תביעה נגד המעסיק לבית הדין לעבודה ואם הוגשה תביעה או תלונה בקשר לשכר, המעסיק אינו רשאי עקב כך לפטר את העובד או לפגוע בתנאי עבודתו. ל

פיצוי על הלנת שכר

עובד ששכרו הולן, יכול לתבוע פיצוי מיוחד הקבוע בחוק.
תביעה לפיצוי על הלנת שכר, יש להגיש לבית הדין לעבודה, במועד המוקדם מבין המועדים שלהלן:
 1. תוך שנה מהמועד שבו היה השכר אמור להיות משולם.
 2. תוך 60 ימים מהמועד שבו נדרש היה לשלם לעובד את השכר – בנסיבות בהן העובד קיבל במועד רק חלק מהשכר המגיע לו.
 • פיצוי מוגדל
בנסיבות בהן הולן שכר מינימום, רשאי בית הדין לעבודה להטיל על המעסיק לשאת בתשלום פיצויי הלנת שכר מוגדלים, לעומת הקבוע בחוק.
 • פיצויי מופחת וביטול פיצוי
בית הדין לעבודה רשאי להפחית את שיעור פיצויי הלנת השכר הקבוע בחוק ואף לא לפסוק פיצוי כלשהו, בנסיבות בהן השכר לא שולם במועד עקב טעות כנה, עקב נסיבות שלמעסיק לא הייתה שליטה עליהן, או עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, שלדעת בית הדין יש בהם ממש, בתנאי שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועד.

נטל ההוכחה בתביעת עובד לשכר

מעסיק שלא קיים חובות מסוימות החלות עליו לפי החוק, כגון: מעסיק שלא נתן לעובד תלוש שכר כנדרש לפי החוק, או שלא הציג, לפי דרישה של העובד, רישום של שעות הנוכחות, יידרש להוכיח שהוא שילם לעובד שכר מינימום כחוק, אם תוגש תביעה על ידי העובד. בהעדר הוכחה כאמור, תחול חזקה שהמעסיק לא שילם לעובד שכר מינימום והמעסיק עשוי להידרש לשלם לעובד פיצויים מוגדלים.

הגבלות לעניין פיטורים ופגיעה בתנאי עבודה עקב תלונה

מעסיק אינו רשאי לפגוע בשכרו של עובד, בקידומו בעבודה או בתנאי עבודתו, או לפטרו מהעבודה, עקב תלונה או תביעה שהגיש הועבד על כך שהמעסיק הפר את הוראות החוק בקשר לשכר המינימום, או בשל כך שסייע לעובד אחר בקשר לתלונה או תביעה בנושא זה.

 

  תוכן עניינים