תפריט מכללת ידע

דף הבית » חרבות ברזל » "חרבות ברזל" ריכוז הקלות נכול לתאריך 23.11.23

"חרבות ברזל" ריכוז הקלות נכול לתאריך 23.11.23

עסקים

 1. בעלי עסקים ביישובי ספר, בדרום ובצפון, העומדים בתנאי הזכאות לפיצויים לפי תקנות מס רכוש, כולל הפסקת פעילות זכאים להחזר על הנזק העקיף. לחילופין יוכלו להגיש בקשות במסלול הפיצויים המוגדל (מסלול ירוק, מחזורים ושכר) אשר נדון בימים אלה בכנסת.  האפשרות להגשת בקשה ייפתח בתחילת שבוע הבא.

  בעלי עסקים שפונו לפי החלטות הממשלה וביישובי ספר באזור קו העימות בהתאם להנחיות התגוננות של פיקוד העורף והנחיות תנועה של פיקוד צפון יכולים להגיש בקשה למקדמה לפני הגשת תביעת פיצויים.

  להגשת הבקשה: https://www.gov.il/he/service/pay-advances-to-business-owners-in-frontier

 

 1. כלל העסקים: קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 12 אלף ₪ עד 400 מיליון ₪ וקיימת ירידה במחזור של מעל ל- 25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023 .

  • עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 12,000 ₪ - 300,000 ₪ בשנה: זכאים למענק המשכיות עסקית קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק ולפי הפירוט בטבלה. לעוסקים פטורים ממע"מ יוענק סכום קבוע בהתאם לגודל העסק (1,750 ₪ לעוסקים עם מחזור של עד 49,800 ₪, 3,150 ₪ לעסקים עם מחזור של עד 90 אלף ₪, ו-4,200 ₪ לעסקים עם מחזור של עד 107 אלף ₪).
אחוז הפגיעה בעסק /
הקף מחזור העסק
25% - 40%40% - 60%60% - 80%מעל 80%
50,000 ש"ח1,7501,7501,7501,750
90,000 ש"ח3,1503,1503,1503,150
107,000 ש"ח4,2004,2004,2004,200
200,000 ש"ח3,125 4,687.57,5009,375
250,000 ש"ח4,0006,0009,60012,000
300,000 ש"ח4,6757,01311,22014,025
 • עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 300,000 ש״ח - 400 מיליון ש״ח בשנה: עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7–22 אחוז בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים, למעט ענפים ייחודיים להם נקבע מתווה שונה, וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה, בהתאם לנוסחה המצורפת בטבלה.

 

שיעור הפגיעה
(חד חודשי/דו חודשי)
מענק רכיב תשומות
12.5%-20% / 25%-40%7%
20%-30% / 40%-60%11%
30%-40% / 60%-80%15%
40%-50% / 80%-100%22%

מענק רכיב שכרהוצאות שכר X גובה הפגיעה 75%X

כמו כן, לעסקים אלה נקבע מענק מינימום בגובה המענק לעסקים עם מחזור של עד 300 אלף ש״ח כמפורט בטבלה הקודמת (טבלה מספר 1)

 • הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 אלף – 100 מיליון ש״ח - יהיו כפופים לתקרה של 600 אלף ש״ח. לעסקים עם מחזור של 100 – 300 מיליון ש״ח - תקרה זו תעלה בהדרגה עד לרמה של 1.2 מיליון ש״ח. הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 – 400 מיליון ש״ח יהיו כפופים לתקרה של 1.2 מיליון ש״ח. 

תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023 וניהול פנקסים כדין.  רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת, שתיפתח בתחילת שבוע הבא באתר רשות המסים.

קרא עוד סגור

שכירים

תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות המצב הביטחוני

עובדים של מעסיקים ביישובי הספר (להלן רשימת יישובי הספר) ועובדים שפונו מביתם בהוראת כוחות הביטחון – זכאים לתשלום שכר  מהמעסיקים.

הקלות בזכאות לדמי אבטלה החל מה-7 באוקטובר ועד ה-30 בנובמבר:

 1. הרחבת הזכאות גם לעובדים שיוצאו לחל"ת של 14 יום.
 2. ביטול ניכוי ימי חופשה צבורים מתקופת האבטלה.
 3. ביטול 5 ימי ההמתנה הראשונים לדמי האבטלה.
 4. קיצור תקופת האכשרה הנדרשת ל-6 חודשי עבודה מתוך 18.
 5. הוספת זכאות למגישי תביעה חדשה שסיימו את ימי האבטלה שהיו זכאים להם או לאנשים במהלך שנת האבטלה שלהם שפונו בהוראת כוחות הביטחון.
 6. אישור זכאות החל מסיום ההעסקה או היציאה לחל"ת גם למי שטרם נרשמו בשירות התעסוקה.
 7. מידע נוסף באתר הביטוח הלאומי

מענק תמרוץ יציאה לעבודה בענפי החקלאות והבניין

 1. מענק חודשי בסך 3000 ₪ יינתן לכל עובד חדש בענף.
 2. המענק יינתן על בסיס חודשי בעבור העסקה של חודשיים לפחות.
 3. מענק מוגדל של 4,000 ₪ יינתן לעובד המתמיד בחודש השלישי.
 4. מענק כפול יינתן לעובדים בענפים אלו במקומות עבודה באזורים המפונים.
 5. המענק ישולם לעובד על-ידי הביטוח הלאומי בכפוף להשלמת החקיקה.

מענה כלכלי לעידוד המשכיות תעסוקתית לאוכלוסיית המפונים מהעוטף והצפון

 1. מענק חודשי בסכום של 3,000 ש"ח לכל שכיר שמגיע פיזית לעבודה אצל המעסיק הנוכחי שלו.
 2. המענק יינתן דרך ביטוח לאומי, ישירות לעובד ועל בסיס הצהרת מעסיק
 3. המענק יוגבל למקבלי שכר חודשי עד 20 אלף שקל ואינו תקף לעובדי המגזר הציבורי
תאריך פרסום: 07/11/2023 10:31 | תאריך עדכון: 15/11/2023 15:17
קרא עוד סגור

רשות המיסים

הקלות לעסקים ולציבור בתחומי מיסוי

 
קרא עוד סגור

משרד העבודה

היתר כללי להעסקה בשעות נוספות במשק

לאור גיוסם של עובדים רבים לשירות מילואים והיעדרויות עובדים רבים ממקומות העבודה, התיר שר העבודה העסקה בשעות נוספות במשק מעבר למותר בחוק שעות עבודה ומנוחה. בהתאם להיתר הכללי ניתן יהיה להעסיק עובדים עד 14 שעות ביממה, במקום 12 שעות ביממה על פי החוק, ועד 67 שעות בשבוע, ומכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות. תקף עד 7.12.23 או עד יום פקיעת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, פרטים בקישור:

https://www.gov.il/he/departments/news/extra-hours-war

קרא עוד סגור

משרד המשפטים

דחיית חובת תשלומי אוקטובר, נובמבר ודצמבר וחובת הגשת דו"חות חודשיים של חייבים בהליכי חדלות פרעון ופשיטת רגל
 
קרא עוד סגור

מילואים

 1. המוסד לביטוח לאומי משלם תגמול מילואים לכל אדם שנקרא לשירות מילואים.
 2. סכום התגמול מחושב לפי השכר היומי כפול מספר ימי השירות, כאשר סכום התגמול היומי לא יפחת מ- 300 ש"ח.
 3. לעובד עצמאי, משולם פיצוי בנוסף לתגמול. סכום הפיצוי הוא בשיעור של 25% מהתגמול, עד לתקרת התגמול המקסימלי ליום. התשלום מועבר על ידי ביטוח לאומי על פי הנתונים הקיימים במערכת ללא צורך בתביעה.
 4. למי שאינו מועסק משולם תגמול לפי תעריף של 300 ש"ח ליום, תשלום זה מועבר אוטומטית על ידי הביטוח לאומי על פי הנתונים הקיימים במערכת.
 5. משרת מילואים ששירת מעל 10 ימים בשנה קלנדרית, זכאי לתגמול נוסף. התגמול הנוסף כולל מענק חד פעמי שמשולם עד חודש מאי של השנה העוקבת. גובה המענק נקבע על פי כמות ימי המילואים שהתבצעה באותה שנה ונע בין 1,500 ל 1,600 ש"ח.
 6. משרת מילואים זכאי לתגמול מיוחד של תוספת תגמול של 133 ש"ח ליום על ימי המילואים ה -32 עד ה- 60. מפקדים זכאים לתגמול מיוחד גם על שמעבר ל60 יום שירות.
 7. משרת מילואים פעיל זכאי אחת לשנה למענק כלכלת בית בסך 1,250 ש"ח.
 8. סכום התגמול – אתר המוסד לביטוח לאומי.
 9. הטבות ייעודיות למשרתים במלחמת חרבות ברזל:
   * ביום 3 בנובמבר 2023 קיבלה הממשלה החלטה את החלטה 1023 ("הוקרה, סיוע ותגמול לחיילים ששירתו בתקופת הלחימה במלחמת "חרבות ברזל""). ההחלטה כוללת מספר צעדי הטבה מרכזיים עבור חיילי מילואים
  1. מענק רוחבי: מענק לכלל חיילי המילואים המשרתים במסגרת הלחימה לפחות 8 ימים, בסך של 1,100 ₪. המענק ינתן בחודש דצמבר.
  2. מענק הורים: מענק למשרתי מילואים להם ילדים עד גיל 14, בסך של 2,000 ₪ (כלומר משרתי מילואים הורים יקבלו בסך הכל 3,100 ₪). המענק ינתן בחודש דצמבר.
  3. תגמול יומי מינימלי: טרם ההחלטה, התגמול היומי המינימלי עמד על 215 ₪ ליום. כעת, התגמול עומד על 300 ₪ ליום. תגמול זה היה רלוונטי בעיקר עבור משרתי מילואים שאינם עובדים, דוגמת סטודנטים.
  4. קרן סיוע למשרתי מילואים: קרן לטובת סיוע פרטני למשרתי מילואים, לצרכים ייחודיים.
תאריך פרסום: 07/11/2023 10:21 | תאריך עדכון: 12/11/2023 20:01
קרא עוד סגור

ביטוח לאומי מעסיקים

מעסיקים יקרים, בדף זה יפורטו העדכונים הנוגעים למעסיקים בעקבות המלחמה.

מילואים

למידע על הגשת תביעות לתגמולי מילואים לחצו כאן.

הקלות בתשלום דמי ביטוח

 • מעסיקים שתיקי הניכויים שלהם מתנהלים בסניפים אשקלון, אשדוד, רחובות ובאר שבע, וישלמו את דמי הביטוח עבור חודשים 9/23 ו-10/23 (שמועד תשלומם חל בתאריכים 15/10/23 ו-15/11/23 בהתאמה) עד לתאריך 31/12/23 – יבוטלו להם באופן אוטומטי כל הקנסות וההצמדה על האיחור בתשלום.
   
 • מעסיקים שתיקי הניכויים שלהם מתנהלים בסניפים נהריה וצפת, וישלמו את דמי הביטוח עבור חודש 10/23 (שמועד תשלומו חל בתאריך 15/11/23) עד לתאריך 31/12/23 – יבוטלו להם באופן אוטומטי כל הקנסות וההצמדה על האיחור בתשלום.

פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת

בשל מלחמת חרבות ברזל ניתן פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת בחודשים 10-11/2023.
 
אם תוארך התקופה הקובעת יוארך הפטור בהתאם.
 
מעסיק שהעביר דוח חל"ת שוטף לחודש 10/23 – הדוח ימחק מהמערכת, ובהמשך תחסום המערכת כל דיווח שוטף על חל"ת בחודשים 10-11/2023.
 

שימו לב, עבור מי שיצא לחל"ת מה-7.10.23, תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה קוצרה ל-14 יום (במקום 30 יום).

קרא עוד סגור

ביטוח לאומי אבטלה

​בעקבות המלחמה חלו הקלות ושינויים בזכאות לדמי אבטלה למי שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י מעסיקו במהלך התקופה שמ-7.10.23 עד 30.11.23.
חשוב שתדעו! בימים אלה אנו עובדים על פיתוח מערכת ייעודית ליישום ההקלות באבטלה. מי שזכאי לאבטלה לפי ההקלות ותביעתו נדחתה או שעדיין לא אושרה, אל דאגה! אנחנו נבצע בדיקה יזומה של המקרים האלה לאחר שהמערכת תעלה, ונשלם לזכאים דמי אבטלה.
 
שימו לב, מי שלא זכאי לדמי אבטלה או שהכנסותיו מאבטלה נמוכות – מומלץ לבדוק זכאות לקצבת הבטחת הכנסה. לתנאי הזכאות לחצו כאן.

מי שהפסיק לעבוד לפני 7.10.23

תביעתו לדמי אבטלה תיבדק בהתאם לתנאי הזכאות הרגילים
למידע על הגשת תביעה לחצו כאן.

מי שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י המעסיק במהלך התקופה שמ-7.10.23 עד 30.11.23 יקבל את ההקלות הבאות:

קיצור תקופת אכשרה 

 • תקופת האכשרה לקבלת דמי אבטלה קוצרה ל-6 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו לרישום בשירות התעסוקה (במקום 12 חודשים). 
  שימו לב, בספירת 6 החודשים לא יובאו בחשבון חודשי שירות סדיר.
 • למי שמקבל קצבת נכות מביטוח לאומי – תקופת האכשרה קוצרה ל-3 חודשים.

ביטול הפחתת ימי אמתנה בחודש הראשון

לא יופחתו 5 ימי אמתנה בחודש האבטלה הראשון, אולם הם ינוכו כל ארבעה חודשים רצופים.

קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה

 • תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה קוצרה ל-14 יום לפחות (ולא 30 יום כפי שהיה).
 • ביטול החובה לנצל את ימי החופשה: מי שהוצא לחל"ת לא צריך לנצל את ימי החופשה שנותרו לו אצל המעסיק כדי לקבל דמי אבטלה.

הארכת ימי האבטלה למובטל חוזר שטרם מלאו לו 40

מובטל שעדיין לא מלאו לו 40, והוא הגיש מספר תביעות לדמי אבטלה ב-4 השנים האחרונות – יכול לקבל בשגרה תשלום כולל של עד % 180 מימי הזכאות שלו במהלך 4 שנים.

בעקבות המלחמה, מובטל חוזר שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י מעסיקו בין התאריכים 7.10.23 ו-30.11.23 והגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה בתקופה זו, וסיים את ימי הזכאות לדמי אבטלה – יקבל הארכה אוטומטית של ימי האבטלה עד ל-30.11.23 או עד תום תקופת הוראת השעה, גם אם ניצל את כל 180% ימי הזכאות שלו במהלך 4 שנים.

דמי אבטלה למי שפונו מיישוביהם

מבוטח המתגורר ביישוב שפונה לפי החלטת הממשלה (לרבות מובטל חוזר מתחת לגיל 40) – יכול להיות זכאי לדמי אבטלה בתקופה שמ-7.10.23 עד 30.11.23 או עד תום תקופת הוראת השעה, ללא הגבלה של ימים, גם אם סיים את ימי הזכאות לדמי אבטלה.

אם שנת הזכאות שלו לדמי אבטלה הסתיימה בתקופה זו, היא תוארך באופן אוטומטי עד לתאריך 30.11.23.

רישום והתייצבות בשירות התעסוקה

אחד מתנאי הזכאות לדמי אבטלה הוא רישום והתייצבות בשירות התעסוקה.
בעקבות המצב הביטחוני, לא מתקיימת קבלת קהל בלשכות שירות התעסוקה בכל הארץ. מידע מעודכן בנושא מתפרסם באתר שירות התעסוקה.

שימו לב, זכויות דורשי העבודה יישמרו:

 • מי שמתייצב לצורך קבלת דמי אבטלה – הימים שבהם לשכות התעסוקה סגורות ייחשבו כהיעדרות מוצדקת / פטור מהתייצבות, והזכאות שלו לדמי אבטלה לא תיפגע. יש לעקוב אחר ההודעות משירות התעסוקה במסרונים ואחר ההנחיות באתר.  
 • מי שצריך להגיש תביעה לדמי אבטלה – יכול למלא טופס מקוון משותף לביטוח לאומי ושירות התעסוקה.
  הגשת טופס זה מהווה גם רישום ראשוני לשירות התעסוקה.

הגשת תביעה לדמי אבטלה

שידור טופס 100 על ידי המעסיק לצורך זירוז הטיפול בתביעה לדמי אבטלה

כדי לזרז את הטיפול בתביעתך ולהימנע מדרישת מסמכים מיותרים, חשוב מאוד לוודא שהמעסיק שלך ישדר לנו טופס 100 (נתוני שכר שלך) לאחר הפסקת העבודה, ובו יפרט את תאריך הפסקת העבודה ואת יתרת ימי החופשה אם הוצאת לחל"ת.

למי שקיימת תביעה בתוקף

אין צורך להגיש תביעה נוספת, אלא לדווח באתר אם ישנה הפסקת עבודה חדשה.

קרא עוד סגור
2
יומן עדכונים בנושא זכויות בתקופת מלחמת חרבות ברזל

  עדכונים שוטפיםתאריך העדכון30.01.2024 עלה לאוויר מענק למשרת מילואים במלחמת חרבות ברזל שהוא הורה...

מדריך למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל
מדריך למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל

במהלך מלחמת חרבות ברזל גויסו רבים לשירות מילואים, ונאלצו לעזוב את משפחותיהם, עבודתם ואת בתי העסק שלהם. גיוס...

עותק של עותק של עותק של קול המס (2200 x 700 פיקסל) (מודעת פייסבוק) (1)
משרתי ומשרתות מילואים? כל מה שמגיע לכם - במקום אחד

אם זומנתם לשירות בצו 8 במסגרת המלחמה – הכתבה הזו בשבילכם. ריכזנו את כל המידע והפרטים על הסיוע הכספי...

עותק של עותק של עותק של קול המס (2200 x 700 פיקסל) (מודעת פייסבוק)
מדריך לעצמאים ובעלי עסקים בתקופת מלחמת חרבות ברזל

מדריך זה מציע לעצמאים, פרילנסרים ובעלי עסקים מגוון רחב של דרכי פעולה להתמודדות כלכלית במלחמת חרבות ברזל 1 פיצוי...

4
חרבות ברזל – חוקים, תקנות שעת חירום וצווים נוספים

בימים אלו, בהם מקודמים דברי חקיקה רבים רצינו להביא לידיעתכם כי באתר ספר החוקים הפתוח הוקם מאגר המרכז...

  תוכן עניינים