תפריט מכללת ידע

דף הבית » פרסומים ועדכונים » חקיקה » חוק הגנת שכר (תיקון מס' 24) התשס"ח – 2008
חדשות האתר

מאמרים חדשים
ארכיון
יוני 2024
אבגדהוש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

חוק הגנת שכר (תיקון מס' 24) התשס"ח – 2008

עיקרי הדברים

ביום 24 ביוני 2008 אושר בכנסת תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, אשר עיקריו מתחלקים לשלושה נושאים כמפורט להלן:

 1. הטלת חובה על המעביד לנהל פנקס שכר ולהפיק תלוש שכר ברור ומפורט לכל עובד ובמועד שנקבע בחוק.
 2. קביעת עונשים למעבידים אשר יפרו הוראות חוק זה.
 3. העברת נטל ההוכחה בתביעות עובדים מהעובד אל המעביד.

פנקס שכר ותלוש שכר

 • סעיף 24 לחוק מטיל על המעביד חובה לנהל פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לכל עובדיו ופרטי השכר ששולם להם. מתוך פנקס השכר הזה על המעביד מוטלת החובה להפיק תלוש שכר לכל עובד שבו מופיע פירוט השכר ששולם לו.
 • פנקס שכר הינו גיליון המפרט נתוני העובד המשפיעים על השכר ואופן חישוב השכר עצמו.
 • תלוש שכר הינו גיליון המפרט לעובד כיצד חושב השכר, ממה הוא מורכב, מהן הזכאויות המגיעות, מהן ניכויי חובה, מידע על מכסת ימי חופשה וכד' (יפורט בהמשך).
 • נקבע בחוק כי רישום בפנקס השכר ומסירת תלוש השכר לעובד ייעשה לא יאוחר מהיום התשיעי לאחר מועד לתשלום שכר עבודה.

עונשין

סעיף 25 לחוק קובע את העונשים להם צפויים המעבידים העוברים על הוראות חוק זה החל מתשלום קנסות בסכומים שנעים מ- 13,500 ₪ ועד מיליון ₪ וכלה במאסר למשך תקופה עד שנתיים, הכל בהתאם לסוג העבירה והנסיבות בהן נעברה.

נטל ההוכחה

סעיף 26 לחוק קובע כי בתביעות העובדים לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה שבועית, כאשר תביעות אלה שנויות במחלוקת, נטל ההוכחה הינו על המעביד ויהיה לסתור כל טענה שתעלה כנגדו ביחס לתשלום שכר העבודה.

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר (סעיף 24(ב))

1. פרטים לגבי העובד והמעביד

א. שם פרטי ומשפחה של העובד ומספר הזיהוי שלו

ב. שם המעביד, מספר הזיהוי שלו ומספר התאגיד, ומען מקום העבודה ועסקו של המעביד

ג. תאריך תחילת העסקה

ד. ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה, הגבוה מביניהם

ה. לגבי עובד במשכרות – היקף המשרה

ו. לגבי עובד בשכר – הבסיס שלפיו משולם השכר

ז. לגבי עובד ששכר עבודתו נקבע לפי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – גם דירוג העובד ודרגתו

2. תקופת התשלום

א. התקופה הקלנדארית שבעדה שולם השכר

ב. מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר

ג. מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר

ד. לעובדים שעתיים חובה להציג מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר

ה. מספר ימי חופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה

ו. אם העובד אינו מבוטח על ידי מעבידו בביטוח דמי מחלה לפי סעיף 8 לחוק דמי מחלה, אז חובה להציג מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה

3. השכר ששולם לעובד

א. ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה

ב. השכר הרגיל

ג. תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, כגון גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, חופשה ומחלה, וכד'

ד. סה"כ השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס

ה. סה"כ השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות תוך פירוט לפי סוג הזכויות שלגביהן הוא מובא בחשבון

4. הניכויים

א. ניכוי מס הכנסה

ב. ניכוי דמי ביטוח לאומי

ג. ניכוי דמי ביטוח בריאות

ד. ניכוי לקופ"ג תוך פירוט הקופה שאליה מיועד הניכוי וסכומו

ה. כל ניכוי אחר תוך פירוט סוג הניכוי וסכומו

ו. סה"כ הניכויים

5. תשלומי המעביד עבור תנאים סוציאליים, אשר אינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים משכר העובד, כגון הפרשות המעביד לקופ"ג וקרן השתלמות.

המלצות למעביד:

 • לוודא כי הגורם שמכין את תלושי השכר מודע לתיקון וכי תלושי השכר יכללו את כל הפרטים הקבועים בחוק
 • לנהל רישום מדויק של שעות העבודה של כל העובדים,  ובכלל כך גם לגבי עובדים אשר משולמת להם תוספת גלובלית בגין שעות נוספות, ולשמור את הרישומים למשך 7 שנים (היא תקופת ההתיישנות בתביעה לשעות נוספות).
 • לערוך רוויזיה של הסדרי התשלום לעובדים הזכאים לגמול שעות גלובליות, ולוודא כי הסכום המשולם חופף בקירוב את הממוצע השנתי של השעות הנוספות שאלה מבצעים בפועל ובמידה ואין הדבר כך לערוך חלוקה מחדש של השכר, כך שהתוספת הגלובלית תכסה את החבות בגין שעות נוספות.
 • לוודא כי במידה ונעשים ניכויים משכרו של העובד, הם עומדים בתנאים הקבועים בסעיף 25 לחוק הגנת השכר.

עוד מאמרים

הידעת?

הכנסת אישרה את תקנות דמי המחלה שהגיש שר העבודה

מטרת התקנות: לייעל את השירות לציבור, לקצר תורים ולהפחית עומסים בקופות החולים. ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה היום (ב׳) את התקנות שהגיש שר העבודה,

קרא עוד »
הידעת?

שימו לב! החל מיום 27.6.2024 כלל החברות בישראל יחויבו בהגשת דיווחים באופן מקוון

שימו לב! החל מיום 27.6.2024 כלל החברות בישראל יחויבו בהגשת בקשות ודיווחים ליחידת החברות באופן מקוון, בנוסף לחובת עדכון מען דיגיטלי של חברהלפי הוראות חוק

קרא עוד »
ניוזלטר

עדכוני פסיקה וחקיקה מאי 2024

לקוחות נכבדים, להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף.   עדכוני פסיקה וחקיקה עדכוני פסיקה וחקיקה אפריל 2024 עדכוני פסיקה וחקיקה מרץ 2024 עדכוני פסיקה וחקיקה

קרא עוד »
חיסכון הפנסיוני

תשלום פיצוי למעסיקים עבור הפרשות סוציאליות לקופות או קרנות

מאת: עו”ד מור פפיר כהן ביום 08.04.2024, אישרה ועדת העבודה והרווחה בכנסת תיקון לתקנות הביטוח הלאומי. עד לאותה העת, תקנות הביטוח הלאומי קבעו כי המדינה תשלם

קרא עוד »

  תוכן עניינים