שכר מינימום מעודכן

שכר מינימום מעודכן

תוכן עניינים מעסיקים חייבים לשלם לעובדיהם שכר בגובה שאינו נמוך מסכום שכר המינימום שנקבע בחוק. הפרת החובה לשלם לעובד שכר מינימום, מהווה עבירה פלילית והפרה מינהלית העשויה להביא להטלת עיצום כספי על המעסיקים. מאמרים קשורים לנושא: הפרשות לפיצויי פיטורים קצובת הבראה (דמי הבראה) קנס פלילי של 904,000 ₪ לעמותה שלא הפרישה פנסיה לעובדיה המעסיק לא […]
הפרשות לפיצויי פיטורים

הפרשות לפיצויי פיטורים

תוכן עניינים כללי מעסיק יכול להפריש לקופת גמל סכומים המיועדים לתשלום פיצויי פיטורים לעובד. ההפרשות לפיצויי פיטורים ממומנות על ידי המעסיק בלבד.שיעור הפרשות המעסיק לפיצויי פיטורים ולהשלמת פיצויי פיטורים מאמרים קשורים לנושא: הפרת החובה למתן הודעה מוקדמת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות זכות השימוע ועילות נוספות שכר מינימום מעודכן תחלופת עובדים שלילת פיצויי פיטורים
קצובת הבראה (דמי הבראה)

קצובת הבראה (דמי הבראה)

תוכן עניינים קצובת הבראה היא תשלום שהמעסיקים נדרשים לשלם לעובדים בעלי ותק של שנה או יותר בעבודה. סכום קצובת ההבראה תלוי בוותק של העובדים ובענפי המשק שבהם הם מועסקים. קצובת ההבראה משולמת בדרך כלל אחת לשנה. מאמרים קשורים לנושא: הפרשות לפיצויי פיטורים שכר מינימום מעודכן הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות העלאת דמי הבראה במגזר הפרטי נקודות […]
העלאת דמי הבראה במגזר הפרטי

העלאת דמי הבראה במגזר הפרטי

בשבוע האחרון חתמו ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי על הסכם קיבוצי חדש, לפיו יעודכן תעריף דמי ההבראה ל-400 ₪ ליום (עליה מ- 378 ₪ כפי שקבוע כיום). כמו כן, לשרת הכלכלה והתעשייה, גב' אורנה ברביבאי, הוגשה פניה לפיה מבוקש להרחיב את תחולת ההסכם על כלל העובדים במשק, זאת בשים לב לאינפלציה. הודגש, כי מדובר בעדכון תקופתי […]
ניכויים מתלוש השכר

ניכויים מתלוש השכר

ישנם ניכויים המותרים עפ"י חוק מתלוש המשכורת, כגון: הפרשות לגמל, פיצויים, קרן השתלמות, ביטוח לאומי, מס הכנסה וכדו'. מאמרים קשורים לנושא: אושר סופית: עובד יוכל לקבל את תלוש השכר בדואר אלקטרוני, ולא מודפס שכר מינימום מעודכן שכר והטבות תכנית בונוס סיכום תפקיד בודק שכר מוסמך המעסיק לא ניהל רישום, וישלם כ-81 אלף שקל על שעות […]
הלנת שכר עבודה

הלנת שכר עבודה

אי תשלום שכר עבודה וההשלכות של הלנת שכר מאמרים קשורים לנושא: תכנית בונוס תגמול עובדים אושר סופית: עובד יוכל לקבל את תלוש השכר בדואר אלקטרוני, ולא מודפס קנס של עשרות אלפי שקלים על העסקת ילדים בניגוד לחוק קנס פלילי של 904,000 ₪ לעמותה שלא הפרישה פנסיה לעובדיה עדכוני פסיקה וחקיקה חודש ספטמבר
תלוש שכר

תלוש שכר

מערכת היחסים ביניכם המעסיקים ובין העובדים היא סבוכה ועלולה להעמיד בפני כל אחד מהצדדים אתגרים מורכבים. מאמרים קשורים לנושא: בודק שכר מוסמך – מה זה? ניהול שכר – איך עושים את זה? למה חשוב לבצע בקרת שכר? כתב אישום נגד קבלן שירותי כ"א שהפר זכויות עובדים בודק שכר בקרת שכר – מה חשוב לדעת?
חוק הגנת השכר

חוק הגנת השכר

שכר עבודה מוגדר על פי חוק כתשלומים להם זכאי העובד עקב ובמשך עבודתו. שכר עבודה כולל גם תשלומים עבור פריון עבודה, שעות נוספות וחגים. מאמרים קשורים לנושא: ניהול שכר – איך עושים את זה? בקרת הוצאות שכר בודק שכר מוסמך – מה זה? זכויות עובדים תלוש שכר בקרת שכר – מה חשוב לדעת?
ניהול שכר – איך עושים את זה?

ניהול שכר – איך עושים את זה?

החוק מחייב מעסיקים לנהל את שכרם של העובדים בצורה מסודרת ומאורגנת כדי לצמצם טעויות ולהפיק עבורם תלוש שכר שמאפשר לעובד לעקוב אחר תשלום השכר ולוודא ששולמו לו כל הרכיבים לפי חוק ולפי ההסכם עם מקום העבודה. מאמרים קשורים לנושא: בקרת שכר – מה חשוב לדעת? בקרת הוצאות שכר חופשה שנתית חוק הגנת השכר זכויות עובדים […]
בקרת הוצאות שכר

בקרת הוצאות שכר

הוצאות שכר עבור עסק הן אחת ההוצאות המשמעותיות ולכן, הוזלה של הוצאות השכר משמעותה עלייה משמעותית ברווחיות. מאמרים קשורים לנושא: ניהול שכר – איך עושים את זה? חוק הגנת השכר זכויות עובדים תלוש שכר כתב אישום נגד קבלן שירותי כ"א שהפר זכויות עובדים שירות לא כולל זכויות: כך נדפקים המלצרים בשוק העבודה
שכר עבודה

שכר עבודה

שכר העבודה של כל עובד שכיר במשק הישראלי מורכב מהתגמול הבסיסי אשר סוכם בין העובד למעסיק, כאשר על פי חוק שכר המינימום, שכר העבודה לא יופחת משכר המינימום הקבוע בחוק ומתעדכן מעת לעת. מאמרים קשורים לנושא: הלנת שכר עבודה קנס של עשרות אלפי שקלים על העסקת ילדים בניגוד לחוק סכומי העיצום הכספי לפי החוק קנס […]
בקרת שכר – מה חשוב לדעת?

בקרת שכר – מה חשוב לדעת?

שכר העבודה מהווה חלק משמעותי מההוצאות להן נדרש כל בית עסק בכל סדר גודל, ולכן, קיימת חשיבות רבה לקיומה של בקרת שכר חיצונית. מאמרים קשורים לנושא: ניהול שכר – איך עושים את זה? חופשה שנתית פיצויי פיטורים הלנת שכר תלוש שכר דיני עבודה שחשוב להכיר
בודק שכר

בודק שכר

כיום, יותר ויותר חברות, ארגונים ומקומות עבודה עתירי כוח אדם, מסתייעים בשירותיו של בודק שכר מוסמך לצרכי קיומן של בדיקות תקופתיות שמטרתן לוודא עמידה בתנאי העבודה והשכר של העובדים על פי התקנות המעוגנות בחוקי העבודה. מאמרים קשורים לנושא: תלוש שכר סיכום תפקיד בודק שכר מוסמך למה חשוב לבצע בקרת שכר? כתיבת פרויקט קורס בודק שכר […]
המעסיק לא ניהל רישום, וישלם כ-81 אלף שקל על שעות נוספות

המעסיק לא ניהל רישום, וישלם כ-81 אלף שקל על שעות נוספות

הובהר כי כאשר מעסיק מפר את חובתו לנהל פנקס שעות עבודה בית הדין לעבודה רשאי לפסוק לעובד את המקסימום האפשרי. מאמרים קשורים לנושא: ביה"ד לעבודה: עובד לא זכאי לתשלום על שעות נוספות שבוצעו ללא אישור כ-206,000 שקל פיצויים לעובד שלא קיבל שעות נוספות שכר מינימום מעודכן לא חוקי: ההחלטה על הפיטורים נלקחה עוד לפני השימוע […]
משיכת כספי הפיצויים שבקופת הגמל

משיכת כספי הפיצויים שבקופת הגמל

משיכת כספי הפיצויים שבקופת הגמל – תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים המעסיק יוכל למשוך את כספי הפיצויים אם המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל בתוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה אחד מאלה: פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם, בהתאם לדין ולהסכמים שחלים ושכספי הפיצויים כולם או חלקם […]
מועד מסירת תלוש שכר לעובד

מועד מסירת תלוש שכר לעובד

מעסיק מחויב למסור לעובדיו תלוש שכר עד היום ה-9 שלאחר המועד שבו היה אמור לשלם לו את השכר.  (מועד תשלום שכר) סעיף 9 לחוק הגנת השכר , התשי"ח 1958 (להלן: "החוק") קובע מהו היום הקובע לתשלום שכר: "שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם עם תום החודש בעדו הוא משתלם". בהתאם לסעיף 9 לחוק […]
טופס הסכמה לקבל תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים

טופס הסכמה לקבל תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים

טופס הסכמה לקבל תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים מאמרים קשורים לנושא: אושר סופית: עובד יוכל לקבל את תלוש השכר בדואר אלקטרוני, ולא מודפס תלוש השכר – עדכוני חקיקה מסירת תלוש שכר באמצעים אלקטרונים בקרת שכר – מה חשוב לדעת? ניהול שכר – איך עושים את זה? יחסי עבודה – חוקים ותקנות
סיכום תפקיד בודק שכר מוסמך

סיכום תפקיד בודק שכר מוסמך

תפקיד בודק שכר מוסמך- הינו לערוך בדיקות תקופתיות כדי לוודא עמידה של תנאי העבודה והשכר של העובדים להוראות החוק. מאמרים קשורים לנושא: בודק שכר תלוש שכר כתיבת פרויקט קורס בודק שכר מוסמך כתב אישום נגד קבלן שירותי כ"א שהפר זכויות עובדים קנס של עשרות אלפי שקלים על העסקת ילדים בניגוד לחוק חשבי שכר
צבירת זכויות סוציאליות במהלך היעדרות מהעבודה

צבירת זכויות סוציאליות במהלך היעדרות מהעבודה

צבירת זכויות סוציאליות במהלך היעדרות מהעבודה מאמרים קשורים לנושא: חופשת לידה- מי זכאי? כמה? ולמה? שימור עובדים הוצאת עובדים לחל"ת וקבלת דמי אבטלה עדכונים בנושא אבטלה מתאריך 7 ביולי 2020 דיני עבודה שחשוב להכיר האם קיימת חפיפה בין תקופה החל"ת לתקופה המוגנת של עובדת לאחר חופשת לידה?
מסירת תלוש שכר באמצעים אלקטרונים

מסירת תלוש שכר באמצעים אלקטרונים

בתאריך 27.6.17 אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלוש שכר), התשע"ז – 2017  לפיהן בהסכמת העובד יהיה רשאי המעסיק להמציא לעובד תלוש שכר באמצעות אתר אינטרנט מאובטח או דואר אלקטרוני פרטי או מטעם המעסיק ולא תלוש שכר מודפס. מאמרים קשורים לנושא: אושר סופית: עובד יוכל לקבל את תלוש השכר […]
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011 ניתוח הוראות החוק: מהות: הוראת חוק: מטרת החוק (סע' 2 הגדרות) להגביר ולייעל אכיפתם של דיני העבודה מיהו בודק שכר מוסמך (סע' 2 הגדרות) מי שקיבל תעודת הכרה עפ"י חוק זה, לצורך עריכת בדיקות תקופתיות. "מזמין שירות" (סע' 2 הגדרות) "מי שמקבל אצלו שירות מקבלן, במסגרת עסקו, משלח […]
הפסקות בעבודה

הפסקות בעבודה

סעיפים 20-23 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 (להלן: "חוק שעות עבודה ומנוחה") מסדירים את עניין ההפסקות בעבודה. מאמרים קשורים לנושא: קנס פלילי של 904,000 ₪ לעמותה שלא הפרישה פנסיה לעובדיה בקרת שכר – מה חשוב לדעת? ניהול שכר – איך עושים את זה? חופשה שנתית פיצויי פיטורים הלנת שכר