לקראת סוף שנת המס אתם יכולים לחסוך הרבה כסף
 
מדריך זה מרכז את הזכויות שניתן לממש באמצעות מספר צעדים פשוטים לפני ששנת 2022 תסתיים
 
שימו לב שחלק מהזכויות ניתנות למימוש רק עד סוף השנה, וחלקן אפילו רק עד סוף נובמבר

חודשים נובמבר ודצמבר מעניקים חלון הזדמנויות למימוש זכויות שעשויות לחסוך לכם הרבה כסף.

 • מדריך זה מרכז את הזכויות שניתן לממש באמצעות מספר צעדים פשוטים לפני ששנת 2022 תסתיים.
 • שימו לב שחלק מהזכויות ניתנות למימוש רק עד סוף השנה.
 • המדריך מפרט את הזכויות עבור עובדים שכירים ועובדים עצמאים ומעסיקים.

שימו לב

מדריך זה מרכז מידע שרלוונטי לחודשים האחרונים של השנה האזרחי. אם חלפה השנה, מומלץ להיכנס למדריך מיצוי זכויות לתחילת השנה האזרחית המרכז מידע חשוב על זכויות שניתן לממש בחודשים הראשונים של השנה.

הזדמנות אחרונה בהחלט

שאלה/סיטואציהמה עליכם לעשות?מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר?למידע נוסף
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2020?
מהרו להגיש תביעה מקוונת למענק עבודה.
 • עובדים שכירים או עצמאים שהייתה להם הכנסה מעבודה או מעסק במהלך 2020 ועונים על כל התנאים עשויים להיות זכאים למענק עבודה.
 • אפשר להגיש תביעה מקוונת עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה מוגשת התביעה. לכן תוכלו לתבוע את המענק עבור שנת 2020 רק עד סוף דצמבר 2022.
מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)
מעדיפים להגיש תביעה למענק עבודה בסניף הדואר ולא באופן מקוון?אם עניתם על הקריטריונים שמזכים במענק לשנת 2021 מהרו להגיש תביעה בסניפי הדואר לפני סוף 2022.אפשר להגיש את התביעה בדואר עד שנה מתום שנת המס שעבורה מגישים אותה. אם תאחרו את המועד לא תוכלו להגיש יותר תביעה עבור שנת 2021 בסניפי הדואר.מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)
איחרתם להגיש בדואר את התביעה למענק עבודה עבור שנת 2020?אם לא הגשתם את התביעה בדואר עד סוף 2021 ואתם לא מעוניינים להגיש תביעה מקוונת תוכלו להגיש בקשה מנומקת לפקיד השומה (בהליך מורכב יותר) רק עד סוף דצמבר 2022.אחרי מועד זה לא תוכלו להגיש כל בקשה (כולל תביעה מקוונת) למענק עבור שנת 2020.הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור
מהרו להגיש בקשה להחזר מס הכנסה או בקשה להחזר כספי מהביטוח הלאומי לפני סוף דצמבר.
 • ניתן לבקש החזר מס עד 6 שנים אחורה והחזר דמי ביטוח לאומי עד 7 שנים אחורה.
 • לאחר סוף 2022:
  • לא תוכלו להגיש יותר בקשות להחזר מס עבור שנת 2016
  • לא תוכלו להגיש יותר בקשות להחזר דמי ביטוח עבור שנת 2015
האם הגשתם בשנים האחרונות דו"ח שנתי למס הכנסה?
 • כדאי לבדוק אם הייתה לכם זכאות להטבת מס שלא נוצלה.
 • במקרים מסוימים ניתן להגיש בקשה לתיקון דו"ח שהוגש בעבר.
לאחר סוף 2022 לא תוכלו להגיש יותר בקשות לתיקון דו"ח שהגשתם עבור שנת 2017.הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה
האם יש לכם הכנסות שלא הופרשו עליהן סכומים לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות?
 • עובדים עצמאים ועובדים שכירים יכולים להפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני וליהנות מהטבת מס.
 • עובדים עצמאים יכולים להפקיד גם לקרן השתלמות וליהנות מהטבת מס נוספת.
 • הפקדות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות מעניקות הטבות מס, שמקטינות את גובה המס שעל העובד לשלם.
 • עובדים שכירים יכולים ליהנות מהטבת מס בנוסף להטבות המוקנות להם כתוצאה מההפרשות המבוצעות דרך המשכורת, וזאת אם הפרשות המעסיק לא מחושבות מכל רכיבי השכר או שהסכומים שהופרשו לא עברו את התקרה הקבועה בחוק.
 • ההטבה תינתן רק לעובדים שגובה שכרם או הכנסותיהם מחויב בניכוי מס הכנסה. (עובדים עם שכר נמוך או הכנסה נמוכה שלא מנוכה מהם מס הכנסה, לא ייהנו מהטבת המס).
 • כדי ליהנות מההטבה יש לבצע את ההפקדות לכל המאוחר עד סוף דצמבר 2022, שאם לא כן, לא ניתן יהיה ליהנות מהטבת המס.
יש לכם כסף "פנוי"? האם בחנתם את הכדאיות של הפקדת כספים בקופת גמל להשקעה?

אם ברצונכם להפקיד כספים לקופת גמל להשקעה, כדאי להפקיד עד 72,616.5 ₪ מהסכום לפני סוף דצמבר.

 • קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון שמאפשר לכם לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שתרצו, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה.
 • הכספים שמופקדים בקופת הגמל נזילים בכל עת וניתן למשוך אותם ללא קנס או מס, מלבד מס רווחי הון על הרווחים שהצטברו לסכום המקורי.
 • בנוסף, מי שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית אחרי גיל 60 (במקום משיכת כל הסכום בבת אחת) ייהנה מפטור ממס על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה.
 • כל אדם יכול להפקיד בקופת גמל להשקעה לכל היותר 72,616.5 ₪ בשנה קלנדרית אחת.
 • לכן מי שמעוניין להפקיד יותר מ-72,616.5 ₪, יכול לנצל את חודש דצמבר ולהפקיד במהלכו עד 72,616.5 ₪, ובשנת 2023 יוכל להוסיף סכום נוסף.
קופת גמל להשקעה
האם אתם מוגדרים כ"עוסק פטור" במע"מ ומחזור העסקאות השנתי שלכם עשוי להיות גבוה מ-102,292 ₪ (נכון לשנת 2022)?
 • ניתן לדחות את מועד קבלת תקבולים מלקוחות אל השנה הבאה כדי שסך התקבולים שתקבלו עד סוף השנה לא יעלה על 102,292 ₪ (נכון לשנת 2022), ותוכלו להמשיך ולהיחשב כ"עוסק פטור".
 • לחלופין, תוכלו לפנות אל משרד מע"מ האזורי ולשנות את מעמדכם לעוסק מורשה.
 • עוסק פטור הוא מי שמחזור עסקאותיו (לא הרווח) בשנה קלנדרית אינו עולה על 102,292 ₪ (נכון לשנת 2022).
 • לעוסק פטור יש פטור מדיווחים חודשיים או דו חודשיים למע"מ (בניגוד לעצמאים אחרים).
 • עוסק פטור אינו חייב בהעברת מע"מ לרשות המסים בגין עסקאותיו (למשל עסקאות במקרקעין) ולכן הוא אינו מחייב את לקוחותיו במע"מ, ובמקביל הוא אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות).
 • מטרת הרישום כעוסק פטור היא להקל על עוסקים "קטנים" בעלי מחזורי מכירות נמוכים, ונועד לפטור את העוסק מדיווחים שוטפים למע"מ.
 • גידול בהכנסות אל מעבר ל-102,292 ₪ (נכון לשנת 2022), ישלול מאותו עובד את ההטבות הללו (ומאידך הוא יוכל לקזז תשלומי מע"מ שהוציא לטובת העסק).
 • במקרה של הכנסות גבוהות במהלך השנה, דחיית תקבולים (תשלומים מלקוחות) אל השנה האזרחית הבאה עשויה לסייע לאותו עובד להיחשב כעוסק פטור וליהנות מההטבות הללו.
עוסק פטור

זכויות עובדים עצמאים ומעסיקים