תוקף הוראת השעה בדבר תשלום דמי בידוד לעובדים
עובדי קבלן – הגבלת תקופת ההעסקה

עובדי קבלן – הגבלת תקופת ההעסקה

ככלל,  אין להעסיק עובדים של קבלן כח אדם אצל מעסיק בפועל, למשך תקופה העולה על תשעה חודשים רצופים.
בחירות 2021

בחירות 2021

נושא התשלום ביום הבחירות הפך להיות רלוונטי במיוחד בשנתיים האחרונות בעקבות ריבוי מערכות הבחירות. במאמר זה נדון בסוגיות העולות מנושא זה ובהוראות החוק והפסיקה הרלוונטיים לעניין.
זכויות עובדים בהליכי אימוץ, פונדקאות ואומנה

זכויות עובדים בהליכי אימוץ, פונדקאות ואומנה

מרבית הוראות חוק עבודת נשים לעניין חופשת לידה והזכות להיעדר בעקבות לידה חלות גם על הורה מאמץ, הורה מיועד (במקרה של פונדקאות), וכן הורה במשפחת אומנה, בתנאים מסוימים הקבועים בחקיקה.
העסקת עובדים באמצעות קבלן כוח אדם או קבלן שירות

העסקת עובדים באמצעות קבלן כוח אדם או קבלן שירות

העסקה של עובדי קבלן חייבת להיות באמצעות קבלני כוח אדם או קבלני שירות שקיבלו רישיון מתאים לכך. ככלל, עובדי קבלן זכאים לכל הזכויות שלהן זכאי כל עובד. בנוסף, יש להם זכויות מיוחדות הקשורות לתנאי העסקתם ולמשך ההעסקה שלהם אצל המעסיק בפועל.
זכויות עובדים זרים בעבודה

זכויות עובדים זרים בעבודה

ככלל, עובדים זרים זכאים לתנאי העבודה הבסיסיים להם זכאים עובדים ישראלים.
גיל הפרישה מהעבודה

גיל הפרישה מהעבודה

קיימים שלושה מועדים שבהם עובדים יכולים או צריכים לפרוש מהעבודה עקב גילם.
איסור אפליה בין דורשי עבודה

איסור אפליה בין דורשי עבודה

אין להפלות בין דורשי עבודה. אפליה בין דורשי עבודה כוללת מודעות דרושים או שאלות בנושאים אישיים במהלך ריאיון עבודה. איסור זה חל גם על שירות התעסוקה ולשכות פרטיות.  חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע כי מעסיקים אינם רשאים להפלות בין דורשי עבודה מחמת אחד מאלה: מין נטייה מינית מעמד אישי היריון טיפולי פוריות וטיפולי הפריה חוץ גופית הורות […]
הבהרה למעסיקים: איסור העסקת עובדים בשעות נוספות, שלא בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה

הבהרה למעסיקים: איסור העסקת עובדים בשעות נוספות, שלא בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה

מעסיק הפועל בניגוד לקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה, עשוי להיות חשוף להליכי אכיפה מנהליים או פליליים.