תפריט מכללת ידע

דף הבית » אבחון מערך השכר בארגון
מאמרים חדשים
הצטרפו לרשימות התפוצה שלנו

חשב השכר נדרש לדאוג לעובדים בשמירה על הזכויות שלהם ועל השינויים בדיני העבודה ומצד שני להגן על עצמו ועל המעסיק מפני הוצאה מיותרת ויצירת חשיפות משפטיות שעלולות להסתיים בקנסות חקירות ותביעות.

תשלום שעות נוספות, עבודה מעל 12 שעות, הפרשות סוציאליות על פי החוק על עמלות ועוד.

ביצוע ביקורת אחת ל 9 חודשים לעמידה בדרישה של החוק להגברת האכיפה תאפשר לכם לקבל אישור בדיקה של בודק שכר מוסמך ותעודת תו השכר לשנה הנבדקת.