הנחיות לתקופת הסגר- ספטמבר 2020

הנחיות לתקופת הסגר- ספטמבר 2020

בצל העלייה בתחלואה במגפת הקורונה, יכנס לתוקף המתווה המהודק, "סגר", החל מיום שישי הקרוב, ה-18.09.2020 מהשעה 14:00 ועד ליום ראשון ה-18.09.2020.  בשלב השני, מתוכננת פעולה בהתאם לתכנית הרמזור על פי ערים אדומות.

עו"ד צליל לביא, עו"ד ליהיא רוזנבך.

אלו הן עיקר ההגבלות שיכנסו לתוקף בערב החג:

  1. הגבלות תנועה של 500 מטר ממקום המגורים.
  2. סגירת מערכת חינוך, למעט חינוך מיוחד (כיתות ה' ומעלה לימוד מרחוק לאורך החגים).
  3. סגירת פעילות המגזר הפרטי והציבורי (עבודה מהבית ככל הניתן), למעט עבודות חיוניות, מרכולים, בתי מרקחת ועסקים חיוניים.
  4. תפילות במרחב הציבורי בהתאם למתווה שיוסכם.
  5. סגירה מלאה של מסעדות (למעט שירות משלוחים), פנאי ובילויים, עסקים ומסחר ותיירות פנים.

הגבלת מספר העובדים במקום העבודה

התקנות שיכנסו לתוקף, מגבילות את מספר העובדים השוהים בו זמנית במקום העבודה עד לשיעור שיקבע בהמשך. קיימים מקומות עבודה בהם יינתן אישור לשיעור גבוה יותר לפי ההוראות ואף פטור ממגבלה ובכפוף לכך שמקום העבודה מוגדר כ"חיוני".

מקום עבודה "חיוני", מוגדר כמפעל או חלק ממנו, אשר הוכרז והוסמך על ידי הממשלה ובאישור משרד הכלכלה, לצרכי הגנה על המדינה או ביטחון הציבור או לקיום הספקה או שירותים חיוניים לפי חוק.

עסקים ללא קבלת קהל ועסקים המספקים שירותים חיוניים

על פי מתווה ותקנות שיוצגו בהמשך, מסתמן כי עסקים ללא קבלת קהל ועסקים המספקים שירותים חיוניים יוכלו להמשיך לפעול  ללא מגבלה וצמצום השהייה במקומות העבודה במגזר הציבורי והפרטי.

עסקים המקבלים קהל

עסקים המקבלים קהל בתחום המסחר, התרבות, בילוי ופנאי ותיירות פנים, כולל בריכות שחיה, חדרי כושר ומסעדות, יסגרו לקבלת קהל. עסקים המקבלים קהל שיוכלו להמשיך ולפעול תחת מגבלות: מקומות למכירת מזון, שירותים חיוניים, בתי מרקחת, חנויות למכירת מוצרי אופטיקה, היגיינה, תחזוקת הבית, תקשורת ואביזרים רפואיים.

כמו כן, עסקים לרבות מסעדות יוכלו לפעול במתכונת משלוחים בלבד.

יציאה לחל"ת (חופשה ללא תשלום) בתקופת הסגר

המושג חל"ת מעורר שאלות שונות גם בימי שגרה, אולם משבר הקורונה הפך מושג זה לפופולרי בתקופה מתוחה זו. בנוסף, לאחרונה ביטוח לאומי הוציא הנחיות חדשות, על פיהן, הדיווח על יציאה לחל"ת יוכל להיעשות, באופן מקוון, הן על ידי המעסיקים והן על ידי העובדים. כמו כן, יציאה לחל"ת אפשרית גם במקרה שעובד יצא כבר לחל"ת בעבר.

על מנת לעשות סדר בדברים, לפניכם כל מה שחשוב לדעת על חופשה ללא תשלום וזכאות לדמי אבטלה כולל העדכונים האחרונים בדבר ההקלות:

אופן הגשת התביעה לחל"ת

 על המעסיק למסור לעובד מכתב על הפסקת עבודה בו יצוין שהעובד יוצא לחל"ת ביוזמת המעסיק/ העובד ועקב נגיף הקורונה. המעסיק יציין במכתב תאריך הוצאת המכתב, תאריכים בהם העובד יוצא לחל"ת, יתרת ימי חופשה, חתימת העובד וחתימת המעסיק.

כמו כן, ימסור המעסיק לעובד אישור על תקופת העסקה ועל השכר (ראו עמודים עמ' 5 – 6 בטופס ב.ל 1514). חלופה אחרת היא למסור לעובד 12 תלושי שכר בתוך 18 חודשים אחרונים שקדמו לחל"ת. בתוך התלושים הללו יש לדאוג שיהיו 6 תלושי שכר של 6 חודשי העבודה האחרונים (חובה לצרף תלוש שכר של חודש העבודה האחרון .(

יציאה חוזרת לחל"ת

במידה ומדובר על יציאה חוזרת לחל"ת, אין צורך בהגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה, ביטוח לאומי יסתפק בהודעה על יציאה נוספת לחל"ת, שכן על פי החוק, תשלום החל"ת אושר עד ליוני 2021 בהתאם לתקופות המימוש.

עובד שהועסק בשני מקומות עבודה, הוצא לחל"ת ממקום עבודה אחד, ואז הוצא לחל"ת ממקום העבודה השני,  צריך לשלוח למחלקת אבטלה באמצעות האתר של ביטוח לאומי מכתב ממעסיקו על יציאה חדשה לחל"ת או לחלופין המעסיק יכול לדווח על כך לביטוח לאומי גם באמצעות מערכת השכר.

רישום בלשכת התעסוקה

ביצאה לחל"ת ולחל"ת חוזר יש לבצע רישום באתר שירות התעסוקה בכל מקרה, וכן לעדכן

הסטאטוס התעסוקתי באתר הביטוח הלאומי .

החל מה15.3.20 בלשכות שירות התעסוקה לא מתקיימת קבלת קהל סדירה בלשכות, הדיווח אודות ימי האבטלה יועברו אוטומטית לביטוח לאומי מבלי צורך להתייצב. (מתקיימת קבלת הקהל למוזמנים בלבד).

משך החל"ת ואופן הדיווח ליציאה לחל"ת

נכון להיום, הגבלת משך החל"ת הוסדרה עד ליוני 2021, ובהתאם להוראות שניתנות מעת לעת.

דיווח על יציאה לחל"ת כאמור, יכול להיעשות באופן מקוון הן על ידי המעסיק והן על ידי העובד.

קיצור משך תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה ועדכון תקופת האכשרה לקבלת דמי אבטלה

על פי ביטוח לאומי, מי שהוצא לחל"ת החל מ- 1.8.20 יכול להיות זכאי לדמי אבטלה אם החל"ת הוא למשך 14 ימים לפחות, במקום 30 ימים כפי שהיה נהוג.
הקלה זו תקפה מ-1.8.20 עד ל-30.6.21 או עד 30 יום לאחר ששיעור האבטלה במשק יירד מתחת ל-7.5%, המוקדם מביניהם.

כמו כן, החל מחודש יוני 2020, 5 ימי האבטלה ינוכו רק בחודש הראשון לקבלת דמי אבטלה, ולא ינוכו יותר בשנת האבטלה. (תיקון זה בתוקף עד ל- 30.6.21).

בנוסף החל מ- 1.3.20 ועד 30.6.21,  עובד אשר השלים לפחות 6 חודשי אכשרה ב-18 החודשים האחרונים, יוכל להיות זכאי לדמי אבטלה. במקרה זה הזכאות היא למחצית מימי האבטלה לעומת עובד שצבר 12 חודשי עבודה.

הפחתה בדמי האבטלה החל מאוקטובר 2020

דמי האבטלה למובטלים ולעובדים בחל"ת יופחתו ב10% וזאת לאחר ששיעור האבטלה המוגדר בחוק ירד מתחת ל10%. ההפחתה תכנס לתוקף החל מאוקטובר 2020 וצפויים להיפגע מכך מובטלים ועובדים בחל"ת שתקופת זכאותם לדמי אבטלה המקורית מוצתה

גובה דמי האבטלה

ביטוח לאומי מגדיר קריטריונים שונים לצורך חישוב דמי האבטלה, בין הקריטריונים נמנים גובה הכנסות העובד, גילו, עובד אשר נמצא בחל"ת או מובטל ועוד. ניתן להיעזר בסימולטור לחישוב דמי האבטלה אשר פורסם על ידי ביטוח לאומי.

דמי האבטלה חייבים במס

מס ההכנסה חל על דמי האבטלה כמו על כל הכנסה אחרת מעבודה, לפי טבלאות המס המוכרות. דמי הביטוח הלאומי ינוכו באופן מינימלי – 24 שקלים, ודמי ביטוח הבריאות משולמים בהתאם להכנסה.

זכויות סוציאליות בתקופת החל"ת

כל זמן שהעובד מצוי בתקופת החל"ת נשמרת המסגרת של יחסי עובד מעסיק.

עם תום החל"ת, זכאי העובד לחזור לתפקידו הקודם או לתפקיד דומה עקב שינויים שביצע המעסיק.

תקופת החל"ת אינה מובאת בחשבון לשם קביעת זכויות התלויות בוותק, והמעסיק אינו מחויב להפריש כספים לביטוח פנסיוני וקרן השתלמות אלא אם כן הוסכם אחרת בחוזה העבודה.

החוק אינו מתייחס לשימוש של עובד ברכב חברה או בטלפון נייד בתקופת החל"ת, השימוש יהיה בהתאם להסכם עבודה אישי שקבע המעסיק עם העובד טרם העסקתו בחברה.   

כלומר, אם נקודת המוצא היא שהרכב אינו חלק מתנאי ההעסקה אלא כלי הניתן לעובד לצורך ביצוע עבודתו, ואם העובד אינו מספק עבודה למעסיק אין הכרח לאפשר לעובד להמשיך ולהשתמש ברכב.

תשלומים לביטוח לאומי במהלך החל"ת

בשני החודשים הקלנדריים הראשונים לחל"ת, חלה החובה על המעסיק להפריש תשלומים לביטוח לאומי וביטוח בריאות עבור העובד. המעסיק יוכל לקזז סכומים אלה משכרו העתידי של העובד.

עוד מאמרים

שתפו אותנו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

תגיות תוכן

שינוי גודל גופנים
גלילה לראש העמוד