התו הסגול – המשק חוזר לפעילות בצל הקורונה

התו הסגול – המשק חוזר לפעילות בצל הקורונה

תנאים להעסקת עובדים בתקופת קורונה

החל מ-19.04.2020 מוגבל מספר העובדים ל-10 עובדים או ל-30% (לפי הגבוה מבניהם) מלבד מקומות עבודה מסוימים.

מעסיקים המעוניינים להעסיק במקום העבודה יותר מ-30% מהעובדים, צריכים להקפיד על התנאים המפורטים מטה, ואשר מכונים "התו הסגול".

תנאים להעסקת עובדים:

עסק בו שוהים בזמן נתון עד 10 עובדים או עד 30% ממצבת העובדים, הגבוה מבניהם – צריך לעמוד בתקנות הכלליות להפעלת עסק.

עסק מעל 10 עובדים המעוניין שישהו במקום יותר מ-30% ממצבת העובדים, עליו לעמוד  בתקנות "התו הסגול להעסקת עובדים" אלא אם הוא נמצא בתחום שהוחרג ממגבלת מספר העובדים.

עסק בתחום שהוחרג ממגבלת מספר העובדים  יכול לפעול עם מספר עובדים בזמן נתון הגבוה מ-10 עובדים או 30% ממצבת העובדים, גם ללא עמידה בתנאי "התו הסגול להעסקת עובדים". חובה על עסק זה לעמוד בתקנות הכלליות להפעלת עסק.

חלק מעסקים אלה יכולים לפעול ב-100% ממצבת העובדים וחלקם באחוזים שנעים בין 30%-90%. במידה והעסק שלכם נמצא בתווך ואתם מעוניינים להגדיל את מספר העובדים המותרים עד ל-100%, עליכם לעמוד בתקנות "התו הסגול להעסקת עובדים"

תנאים להפעלת עסקים ולקבלת לקוחות

כל העובדים במקום העבודה מוכרחים לחבוש מסכה בהתאם להנחיות.

אין לאפשר לאדם שאינו חובש מסיכה להיכנס למבנה או לקבל שירות (אלא אם אותו אדם הוא ילד מתחת לגיל 7 או אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי לחבוש אותה או אינו יכול לכסות את הפה ואת האף).

יש לדאוג שבמקומות בולטים לעיני העובדים, ייתלו מודעות על חובת חבישת מסיכה.

בטרם כניסה למקום העבודה, המעסיק או מישהו מטעמו שואל את כל אחד מהנכנסים למקום את השאלות האלה:

  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תהיה אפשרות  כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.

יש להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר, ולא מאפשר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.

חובה לוודא שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם. במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, דואג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.

יש לוודא כי לכל עובד מוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר וטלפון קווי. המעסיק מוודא כי ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, עובר חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.

אם העובדים בבית העסק מועסקים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

בעבודה משרדית מבצע כל עובד את עבודתו בחדר קבוע, ובאותו חדר לא שוהים בו–זמנית מספר עובדים העולה על המספר כמפורט להלן, לפי העניין:

בחדר שגודלו עד 20 מטרים רבועים – 2 עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם.

בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים – עד 5 עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם.

אף על פי ההנחיות הנ"ל, ניתן לקיים בחדר פגישות מקצועיות של עד 8 אנשים בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים.

אכילה או שתייה מתבצעת, ככל שיהיה אפשר, בחדרו הקבוע של העובד.

המעסיק יקבע, לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, מתכונת העסקה אשר תאפשר לעובדים אלה לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, וזאת בכפוף לצורכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכונת עבודה כזו.

יש לנהל ככל האפשר באופן ממוחשב, של כל אלה:

מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה.

מספר התשאולים שביצע לנכנסים למקום (על שיעול, חום ומגע עם חולה קורונה), מדידות החום שביצע וכן מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות התשאול או מדידת החום.

המעסיק מוודא כי כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים.

אם המעסיק מפעיל שירות הסעות למקום העבודה וממקום העבודה, הוא משבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.

חובות מעסיק המעוניין לעמוד בתנאי התו הסגול

במקומות עבודה שמעוניינים להעסיק יותר מ-30% מהעובדים, המעסיק צריך למנות אדם שישמש כ"ממונה על ענייני קורונה", שתפקידו לוודא שבמקום העבודה נשמרים כל התנאים הנ"ל.

המעסיק צריך ליידע את עובדיו לגבי התנאים הנ"ל באמצעות הצבת שילוט לעניין זה במקום העבודה במקום בולט לעין.

המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה צריכים לחתום על הצהרה בדבר מחויבותם לשמירת תנאים הללו. 

במקומות אלה המעסיק מוכרח למנוע כניסה או שהייה של עובד למקום העבודה, אם הימצאותו של העובד במקום העבודה תביא להפרת אחד התנאים המפורטים לעיל.

 

עוד מאמרים

תגיות תוכן

שינוי גודל גופנים
גלילה לראש העמוד
WhatsApp chat