בקרת שכר

שאלות ותשובות בנושא פיטורים וחל"ת בצל הקורונה

בימים אלו חווים חברות קשים כלכלים בעקבות משבר הקורונה ומשכך נאלצים לבצע שינויים ארוגניים בחברה. חלק מהצעדים הבלתי נמנעים הם סיום העסקה של עובדים ושינוי בהיקפי משרה.

אז איך מתבצע הליך סיום העסקה בימים אלו? האם ניתן לפטר עובד בוואטסאפ (Whats app) או בזום (Zoom)? האם ניתן לחפוף את תקופת החל"ת עם תקופת ההודעה המוקדמת?

ומה החוקים החלים בעת שינוי משרת עובד?

הליך סיום העסקה בימים אלו אינו שונה באופן משמעותי מהליך סיום העסקה רגיל. על המעסיק לזמן את העובד לשימוע כדין.

תשובה: אין מניעה בדין לפטר עובד אשר נמצא בחל"ת.

תשובה: יש לשלוח הזמנה לשימוע בכתב ולוודא שהעובד קיבל את הזימון לשימוע.

ניתן לשלוח את הזימון בדוא"ל, במכתב ואם אין ברירה באווטס אפ.

תשובה: לאור הצורך להימנע ממפגשים והתקהלות שאינה הכרחית ניתן לקיים את מהות השימוע גם באופן דיגיטלי. על המעסיק לקבל את הסכמת העובד לקיים את הליך השימוע בווידיאו (ניתן באפליקציית זום), בשיחת טלפון או בהתכתבות. באופן הזה ניתן לקיים את מהות השימוע בכך שהעובד והמעסיק יכולים להעלות את טענותיהם בדבר השימוע.

על אף שהליך השימוע מתבצע באופן דיגיטלי אין זה פוטר את המעסיק לנהל במהלך השימוע פרוטוקול שימוע אשר ישקף את הנאמר בשימוע, לרבות החלטות וטענות הצדדים.

 

תשובה: לא ניתן לכלול את תקופת החל"ת בתקופת הזכאות להודעה מוקדמת.

תשובה: מעסיקו שאינו יכול לספק לעובדו עבודה בתקופת ההודעה המוקדמת יידרש לשלם לעובד "פיצוי" בגין תקופת ההודעה המוקדמת, להלן "חלף הודעה מוקדמת".

תשובה: סיום העסקה מתקיים לאחר אקט אקטיבי של סיום העסקה- פיטורים או התפטרות.

בתקופת החל"ת אין קטיעה של יחסי עובד מעסיק ורק לאחר תום ההודעה המוקדמת או תשלום חלף הודעה מוקדמת יגיעו יחסי העבודה לסיומם.

 

תשובה: שינוי היקף משרה, תנאים ושכר של עובד הם בעצם ביטול חוזה העבודה המקורי של העובד והמעסיק וכריתת חוזה עבודה חדש.

על המעסיק לזמן את העובד לשיחת "שימוע" בדבר שינוי בתנאי העסקתו (כמו בשימוע לפני פיטורים).

המעסיק נדרש לקבל את הסכמת העובד לשינוי המשרה והחתמתו על הסכם עבודה חדש.

בנוסף, בהתאם לסעיף 3 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב-2002 ,על המעסיק להוציא לעובד טופס הודעה על שינוי בתנאי העבודה המצוי בתקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה צורת הודעה ופרטיה), תשס"ב – 2002.

תשובה: ביום 17.4.2020 בוטלו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים) התש"ף-2020, אשר אפשרו למעסיקים העומדים בתנאים מסוימים להוציא לחל"ת עובדים אשר מוגנים על פי חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 ללא היתר מהממונה על חוק עבודת נשים (משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים).

נכון להיום, החוק מחייב שכל מעסיק המעוניין לשנות משרה או להוציא לחל"ת או לסיים העסקה של עובד או עובדת אשר מוגנים על פי חוק עבודת נשים, יוציא היתר מהממונה על חוק עבודת נשים.

עוד מאמרים

שתפו אותנו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

תגיות תוכן

שינוי גודל גופנים
גלילה לראש העמוד