בקרת שכר

מענק לעצמאים עקב נגיף הקורונה

מדינת ישראל מעוניינת לתמוך בעסקים אשר פעילותם נפגעה בשל התפרצות נגיף הקורונה.

בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים) התש"ף 2020 רשות המיסים בישראל פרסמה הנחיות למעסיקים על תנאי הזכאות למענק:

 • שנת לידה 1999 או קודם (בשנת 2019 גיל המבקש היה 20 או יותר)
 • עוסק פעיל בתקופה שבין 1.9.2019 ועד 29.2.2020 לפחות
 • הגשת דו"ח שנתי של שנת 2018 למס הכנסה. עסקים שהוקמו בשנת 2019 נתוני ההכנסה ידווחו בהשוואה לדו"ח 2019
 • הכנסה חייבת מעסק של מעל 24,000 ₪ בשנת 2018
 • סך ההכנסה החייבת לשנת 2018 הייתה עד 240 אלף ₪
 • עבור מי שנשוי, סך ההכנסה החייבת לשנת 2018, עבור שני בני הזוג, הייתה עד 340,000 ₪
 • ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות בחודשים מרץ-אפריל 2020 בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019 והגשת דוחות תקופתיים למע"מ לתקופה זו.
 • עסק שהחל לפעול לאחר 1.3.2019 ההשוואה תעשה בהשוואה למחזור הפעילות הממוצע לחודש של העסק בכל תקופת פעילותו.

סכום המענק הוא בין 3,000-6,000 ₪ בהתאם להכנסתו של העצמאי.

עקב ביקורת חריפה של ארגוני העצמאים משרד האוצר ורשות המיסים הקלו את התנאים לקבלת המענק והגדילו את תקרת המענק בפעימה השנייה (חודש אפריל) עד לסכום של 10,500 ₪.

ואלה השינויים שעתידים להיכנס לתוקף:

 • הקריטריון של ירידת מחזור העסקים בהיקף של 25% ייבדק לפי חודשים מרץ-יוני ולא מרץ-אפריל.
 • המענק יוגדל לעד 70% מההכנסה החייבת ולא 65%
 • הגדלת תקרת ההכנסה החייבת מ-240 אלף ₪ (ו-340 אלף ₪ לשני בני הזוג) למיליון ₪ .
 • בוטל הקריטריון של ההכנסה הכוללת של משק בית.
 • העצמאי יוכל לבחור את ההכנסה החייבת לפיה תחושב הפגיעה לשנת 2019 או שנת 2018.
 • שכירים בעלי שליטה גם יזכו למענק כאשר יהיה תנאי שיבחן גובה שכרם ביחס להכנסת העסק.

חשוב להבהיר כי טרם פורסמו השינויים בתקנות ויש להמתין להחלתם בהתאם להודעת משרד האוצר ורשות המיסים.

עוסקים אשר מחזור הפעילות שלהם נפגע כאמור לעיל, רשאים להגיש בקשה למענק דרך האזור האישי באתר רשות המיסים תחת הכותרת "מענק לעסקים לתקופת הקורונה".

*עוסקים אשר הקימו את העסק בשנת 2019 ידרשו להגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2019 ורק לאחר מכן להתחיל בתהליך באזור האישי.

לפני שליחת הבקשה יש לוודא שפרטי חשבון הבנק המופיעים באזור האישי נכונים. אם נפלה טעות בפרטי חשבון הבנק יש לעדכנם ורק לאחר מכן לשלוח את הבקשה.

את הבקשה למענק יש להגיש תוך 70 יום מפרסום התקנות ברשומות (2 לאפריל 2020) כלומר עד ליום 11.6.2020.

המענק יחשב כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ובמע"מ.

רשות האכיפה והגבייה הודיעה כי מענק הסיוע לעצמאים שאושר בתקנות לשעת חירום יהיה מוגן מעיקול.

עוד מאמרים

מס הכנסה

מיסוי מתנות בישראל

מתנות לחגים, מתנות לאירועים אישיים ישנו נוהג מקובל ונפוץ במקומות עבודה רבים בישראל במתן שי לעובדים בחג. להלן פירוט בדבר סוגיות המיסוי השונות הנוגעות במתן

קרא עוד »

תגיות תוכן

שינוי גודל גופנים
גלילה לראש העמוד
WhatsApp chat