רישום ללקוחות מיכפל ידע

השתלמות חשבי שכר בזום

16-18-20/8/20 - 3 מפגשים

מפגש ראשון 15:00 16/8/2020

מפגש שני 15:00 18/8/2020

מפגש שלישי 15:00 20/8/2020