פנסיה – סוגיות שונות

תוכן עניינים מאמר זה ידון במספר סוגיות הקשורות לפנסיה. הקדמה עד שנת 2008 לא היה הסדר חקיקתי אשר הסדיר את נושא הפנסיה. ב-2008 בעקבות החלטת ממשלה נחקק צו הרחבה כללי למשק לפנסיה חובה. משמעות צעד זה היתה כי לכל עובד במדינת ישראל תוקם קרן פנסיה ועתידו לא יהיה לוט בערפל. תחולת הצו תחילה נדון בסוגיות שונות … המשך לקרוא פנסיה – סוגיות שונות