בקרת שכר מבית פתרונות אפקטיביים

משבר הקורונה

שאלות נפוצות  במרכז הידע – בשכר.

הכותבת: עו"ד מליסה כלף

על המעסיק למסור לעובד מכתב על הפסקת עבודה בו יצוין שהעובד יוצא לחל"ת ביוזמת המעסיק/ העובד ועקב נגיף הקורונה. המעסיק יציין במכתב תאריך הוצאת המכתב, תאריכים בהם העובד יוצא לחל"ת, יתרת ימי חופשה, חתימת העובד וחתימת המעסיק.

כמו כן, ימסור המעסיק לעובד אישור על תקופת העסקה ועל השכר (ראו עמודים עמ' 5 – 6 בטופס ב.ל 1514). חלופה אחרת היא למסור לעובד 12 תלושי שכר בתוך 18 חודשים אחרונים שקדמו לחל"ת. בתוך התלושים הללו יש לדאוג שיהיו 6 תלושי שכר של 6 חודשי העבודה האחרונים (חובה לצרף תלוש שכר של חודש העבודה האחרון ).

על מנת להוציא עובדת בהריון לחל"ת יש להגיש בקשה להיתר ממשרד התמ"ת (הממונה על עבודת נשים).

לנוחיותכם מצ"ב בקשה למשרד התמ"ת לקבלת היתר.
טופס בקשה חלת – בתקופת משבר הקורונה

כאשר עובד נמצא במחלה ומביא למעסיקו אישורי מחלה, אין להוציאו לחל"ת וזאת כל עוד יש לעובד ימי מחלה בצבירתו.

על פי הנחיות ביטוח לאומי, בעל שליטה אינו זכאי לתבוע דמי אבטלה.

עובד בחל"ת אינו צובר זכויות סוציאליות (מחלה, חופשה, הבראה, הפרשות לגמל). הזכות היחידה שקמה לעובד בחל"ת היא צבירה של 14 ימים ותק לפ"פ על כל שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

 

אין בחוק התייחסות על הוצאה לחל"ת בזמן הודעה מוקדמת. בהתאם לעקרון העומד במתן הודעה מוקדמת כך שהעובד/ מעסיק יוכל לכלכל את צעדיו למצוא עבודה/ עובד חדש/ה אין לחפוף חל"ת והודעה מוקדמת. נראה כי אין מניעה לשלם לעובד "פיצוי" על פי דין בגין תקופת ההודעה המוקדמת (חלף הודעה מוקדמת).

לעניין חפיפה של חופשה עם הודעה מוקדמת, על פי סעיף 5.א לחוק חופשה שנתית אסור למעסיק לכפות על עובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי החופשה שצבר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת מטעמים שאינם ענייניים. מעסיק שידרוש מעובד לצאת לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יצטרך להוכיח שעשה זאת בהתאם לצרכי החברה ובתום לב. בכל מקרה יש להבטיח כי לפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יחפפו את תקופת החופשה, כלומר יש להבטיח כי לפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לחופשה. יוער שתקופת ההודעה המוקדמת קצרה מ-15 ימים, לא ניתן בשום מקרה להוציא את העובד לחופשה שנתית במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.

על פי סעיף 9 לחוק חופשה שנתית, ניתן להוציא עובד לחופשה כפויה בת 7 ימים בהודעה של "זמן סביר" מראש.

חופשה כפוי שאורכה למעלה מ-7  ימים מחויבת בהודעה בכתב של לפחות 14 ימים מראש.

יצוין כי מעסיק אינו יכול לכפות על עובדים שאין להם מספיק זכאות (צבירת ימים) לימי חופשה לצאת לחופשה כפויה אם הם אינם מעוניינים בכך. במקרה שהמעסיק מעוניין כי עובד יצא לחופשה על-אף שאין לו מספיק ימי חופשה צבורים, המעסיק ישלם לעובד שכר עבור אותם ימים ולא ינכה אותם ממכסת ימי החופשה שהעובד יצבור בעתיד.

אין מניעה לפטר עובד מטעמים עניינים לאחר חזרתו מחל"ת.

בעניין זה אין הנחיה בחוק. יש לבחון מה נקבע בחוזה העבודה האישי של העובד, האם הרכב הינו לצורכי עבודה בלבד ונשאר בחצרי המעסיק או שהרכב/ סלולר משמש גם לשימוש אישי של העובד.

תשובה: אין בחוק התייחסות להגבלת חל"ת. יצוין כי כל עוד אין קטיעה אקטיבית של יחסי עובד מעביד העובד ממשיך להיות במצבת העובדים בסטטוס חל"ת.

אלה יהיו זכאים:

    • בן 18-20 שצה"ל פטר אותו משירות סדיר או דחה את שירותו מהסיבות הבאות: בריאות, משפחה, חינוך, התיישבות ביטחונית או צורכי המשק הלאומי
    • בן 18-20 שהוא המפרנס היחיד של משפחתו או שיש לו ילד ובעיקר פרנסת הילד עליו.

דמי האבטלה יחושבו לפי השתכרות העובד אצל 2 המעסיקים ב6 חודשים האחרונים ערב הגשת התביעה. מדמי האבטלה ינוכו ההכנסות שהוא ממשיך לקבל ממעסיק השני.

בעקבות שינויים ועדכונים יום יומיים אנו פתחנו עבורכם את הקו ללא עלות עד לתאריך 10.4.2020

אנשי המקצוע שלנו מרכזים את המידע במקום אחד עבורכם.

טלפון מוקד: 073-219-5500

שעות מענה:  9:00-15:00

עוד מאמרים

תגיות תוכן

שינוי גודל גופנים
גלילה לראש העמוד
WhatsApp chat