בקרת שכר פנסיה

חובת הביטוח הפנסיוני

חופש הבחירה בסוג קופת הגמל

האם רשאי עובד לבחור מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה והאם מוטלת חובה על מעסיק לבטח את עובדו במסלול ביטוח פנסיוני הכולל ביטוח בגין אובדן כושר עבודה?

"עקרון חופש הבחירה המלא שניתן לעובד לקביעת סוג המוצר הפנסיוני המועדף עליו הוא עקרון יסוד בדיני הפנסיה."

"גם הבחירה של עובד בביטוח פנסיוני המכונה "ביטוח מנהלים" ללא כיסוי של אובדן כושר עבודה היא אפשרית, ולמעסיק אין אפשרות להתערב בבחירה שכזו."

זכות הבחירה של העובד גוברת על הסכם קיבוצי או צו הרחבה
(ע"ע 7243-10-15 ליליאן לנדסברג – גל-רוב יועצים בע"מ ואח', מיום 20.8.2018)

משיכת כספי הפיצויים שבקופת הגמל

הכלל – כספי הפיצויים שבקופת הגמל אינם ניתנים להחזרה למעסיק בהתאם לסעיף 14 – המעסיק מוותר מראש על כל זכות בכספים, אלא אם כן:

  1. העובד משך כספים מקרן פנסיה או מקופת הביטוח שלא בשל אירוע מזכה (מוות, נכות או פרישה בגיל 60 או יותר).
  2. נשללה זכותו של עובד לפיצויי פיטורים עפ"י פסק דין של בית דין (סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים).
  3. נשללה זכותו של עובד לפיצויי פיטורים או חלקם עפ"י הסכם קיבוצי (סעיף 16 לחוק פיצויי פיטורים).

שלילת פיצויים אפשרית רק עפ"י פסק דין או הסכם קיבוצי ולא מכוח הסכם אישי.

משיכת כספי הפיצויים שבקופת הגמל – תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

המעסיק יוכל למשוך את כספי הפיצויים אם המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל בתוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה אחד מאלה:

  • פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם, בהתאם לדין ולהסכמים שחלים ושכספי הפיצויים כולם או חלקם שייכים למעסיק או שהוא זכאי לקבלם.
  • אסמכתה המעידה שהמעסיק נקט הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר זכאותו לכספי הפיצויים או חלקם או שנקט הליך משפטי לשלילת פיצויי הפיטורים או חלקם והתקבלה הכרעה סופית בהליך בדבר זכאותו של המעסיק לכספי הפיצויים או חלקם.
  • הודעה מהמעסיק בצירוף אסמכתה שכספי הפיצויים שהפקיד בקופת הגמל או חלקם ניתנים להחזרה למעסיק על פי דין או בהתאם להסכם העסקה והודעה מהעובד שנחתמה על ידו אחרי מועד סיום יחסי העבודה שכספי הפיצויים שהופקדו עבורו בקופת הגמל או חלקם ניתנים להחזרה למעסיק.

מעסיק המעוניין להוציא הודעה כאמור לעיל לגבי עובד שסיים עבודתו לפני ה 8.7.2018 – יוכל לעשות כן עד ליום 7.11.2018

עוד מאמרים

שתפו אותנו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

תגיות תוכן

שינוי גודל גופנים
גלילה לראש העמוד